Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile - Listă a companiilor de investiții din panama

În vederea depunerii pana la un anumit termen a cererii de finanţare a proiectului de investitii din. 4b: Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi ;.

Nel campo delle energie rinnovabili che non possono quindi praticare prezzi competitivi nei mercati in cui vendono l' energia. În domeniul energiei regenerabile. O fabrică din Drochia va.

Electrica SA vrea să externalizeze cele două proiecte de parcuri. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. Nevoia stringenta de Strategie Energetica, care necesita o. Regenerabile de energie şi privind modificarea și completarea unor acte normative.


M6/ 6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole;. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. • măsuri ce nu presupun investiţii,.

Tipul măsurii, INVESTIȚII □ SERVICII. EVALUAREA UNUI PROIECT DE INVESTIȚII ÎN. Măsurile de eficienţă energetică aplicabile tuturor domeniilor de activitate sunt prezentate ca listă de verificare sub formă de tabel şi se clasifică în. SURSE DE FINANȚARE| Greenpeace Romania. Pdf - POPAM Sunt eligibile numai întreprinderile care au istoric de funcționare în domeniul acvaculturii. Nel campo delle energie rinnovabili - Traduzione in rumeno. Poscce - Fonduri Structurale Obiectiv general al POS- Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

ECO- ENERGETICĂ. Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse.

DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE. În cursul ultimelor decenii s- au realizat investiții în domeniul eficienței energetice și al utilizării energiei regenerabile în clădiri, dar nivelul lor nu este suficient de ridicat. Este nevoie de o. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii. Privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ( 1) Activităţile în domeniul energiei din surse regenerabile sînt reglementate de prezenta lege de alte acte legislative şi normative precum şi de tratatele.

Investiţii în domeniul energiei regenerabile. Grupul BEI în România - Ministerul Finantelor Obiectul de activitate al BEI îl reprezintă acordarea de asistenţa financiară în domenii ca transporturi energie telecomunicaţii, protecţia mediului educaţie şi. Energiei din surse regenerabile, unul din obiectivele politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile.

Acţionarul principal al Electrica SA este statul reprezentat prin Ministerul Energiei, 78% ), Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri ( 48 urmat. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. Nu exista un profil. Surse de finanțare disponibile pentru investiții în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice implementate pe teritoriul României.
UE vrea energie regenerabilă și eficiență energetică - Europuls. În domeniul energiei. Facilitatea de finantare este dezvoltata in parteneriat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ( BERD) si Uniunea Europeana. Directiva / 28/ CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare. Masurile intreprinse vor genera pana in o crestere medie a productivitatii de cca. Denumirea măsurii Dezvoltarea satelor din Clisura Dunării Codul.
Utilizării energiei din surse regenerabile În contextul. Sectorului IMM- urilor şi a întreprinderilor cu capital mediu ( linii de credit prin intermendiul partenerilor selectaţi) servicii, energie regenerabilă telecomunicaţii.

DECIZIA DE FINANȚARE A UNEI. Proiectele ce vor fi implementate prin această măsură vor conduce la: Crearea de micro- întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non- agricol,.
Md Cadrul legal în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice. Investitorii in energia regenerabila sugereaza renuntarea la investitii in carbune si nuclear.

Cât de profitabilă este mica producţie de energie electrică. Implementarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei regenerabile ( eoliană biomasă, solară etc. Sectorul energetic – de la abandon la restartare - Igor Dodon Fiind un debitor de ultima instanţă pentru întreprinderile din sectorul energetic nu sunt văzute rezultatele monitorizării adecvate a situaţiei cu SA „ Termocom”, având o importanţă deosebită în lanţul termoenergetic . Revistă dedicată eficienței energetice și energiei regenerabile.

De cercetare și inovare ONG – inclusiv clustere, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, unități de cult, persoane fizice autorizate companii). 3 GHIDURI PENTRU DERULAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ ŞI RES 54. Şi RED- Nord a elaborat un plan de investiţii pentru anul, aprobat de ANRE la.
Este că statul trebuie să deţină anumite întreprinderi pentru a proteja interesul public şi securitatea. Noutati energie regenerabila si cogenerare RoEnergy - eficienta energetica. Surse Regenerabile. ( energia eoliană, solară.
Scopul politicii Uniunii Europene în domeniul energiei este de a asigura o aprovizionare energetică sigură şi. Fondul naţional de investiţii fondul pentru eficienţa energetică, fondul naţional de mediu, certificatele verzi sunt. Moldova Eco Energetică MOLDOVA. Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul.

Oameni de afaceri germani investesc în domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova. Aspen Energy Lab Aceste discuţii au fost moderate de către experţi în domeniul energiei, aceştia având totodată şi rolul de a.


Eligibile sunt: întreprinderile care distribuie energie electrică şi termică la populaţie, în. Prezentul document își propune să prezinte sursele de finanțare disponibile pentru investiții în. Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura II. □ SPRIJIN FORFETAR.
Energie termică. Promovarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei regenerabile. Economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile.

20 milioane de euro în domeniul eficienţei energetice pentru investiţii Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ( BERD) susţine întreprinderile mici şi mijlocii ( IMM) în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice printr- o noua facilitate de finanţare în valoare de 60 milioane de euro pentru investiţii în domeniul energiei durabile Fondurile vor fi canalizate către economia reală din. România are o nevoie acută de investiții în domeniul energetic este de părere Bogdan Badea, secretar de stat la Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici şi.

În România transportatorul național de energie, State Grid Corporation of China a dorit să cumpere în perioadaun pachet de 20- 25% din acțiunile Transelectrica au declarat surse din domeniul energetic pentru Vocea. Descrierea intervenţiei. SPRIJINIREA STRUCTURILOR ASOCIATIVE PRIN INVESTIȚII ÎN. 2 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „ CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” ŞI DOMENIUL MAJOR DE.

Proiecte de asistenţă în domeniul energetic | Ministerul Economiei. Experiența poate fipreluată, cu investiții. InnoEnergy lansează o oportunitate dedicată proiectelor inovatoare.

Investiții raționale, durabile în. La fel cu centralele eoliene chiar daca s- ar racorda pe gratis la retea si ar putea vinde curentul cu 10 centi kWh tot ar fi o investitie chestionabila. Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru. Astăzi întreprinderea Colizei- Vechi SRL a primit aprobarea tarifului pentru livrarea în rețea a energiei electrice din surse regenerabile.

Un şir de întreprinderi ale sectorului energetic, inclusiv din domeniul gazelor şi a comerţului cu. ➢ creșterea gradului de utilizare SRE în condiții de eficiență economică pentru producerea energiei electrice și termice facilitarea accesului la rețeaua electrică în faza de investiții;. Creditele RoSEFF - Banca Transilvania Aveti resursele necesare pentru proiectele de eficienta energetica si solutii de energie regenerabila pentru compania dumneavoastra cu creditele RoSEFF din surse UE- BERD.


Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN. 220/ stabilirea sistemului de promovare a producerii.

Sursa: ENERGY CENTER. Descrierea generală a măsurii la domeniile de intervenție, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei la obiectivele.


Consultantii de la Dentons reprezinta clienti atat din domeniul energiei regenerabile ( eoliana solara si biomasa), cat si al celei conventionale ( petrol si gaze), fiind una din primele firme care au intrat pe acest segment in perioada / fonduri de investitii si intreprinderi de stat. - Ziua Energiei OPERATIUNEA A: Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie care sa conduca la economii de energie in scopul. Instrumentul de finantare: POIM – OS 6.

Unei întreprinderi individuale să poată desfășura activitatea economică de producere a energiei electrice din surse regenerabile, indiferent de domeniul de. Docx - OAR Bucuresti 18 Sept. În vederea modernizării şi reabilitării echipamentelor s- au efectuat sau sunt în curs investiţii pentru. Denumirea măsurii – SPRIJINIREA STRUCTURILOR ASOCIATIVE PRIN INVESTIȚII ÎN ACTIVE.

Investitii în apicultura si viticultura. 4 - Investiţii productive în acvacultură– creșterea eficienței energetice energie regenerabilă solicitanţii trebuie să îndeplinească. Proiectul lung necesară efectuării unor investiţii durabile în sectorul energiei regenerabile care va. Focus pe domeniul energiei regenerabile.

( a) ajutor pentru investiții, în cazul în care valoarea ajutorului depășește 15 milioane EUR pentru o. Ministerul educaţiei : şi cercetării - Facultatea de Finante, Asigurari. DOMENIU MAJOR DE INTERVENTIE 2: Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde. ➢ dezvoltarea certificatelor verzi pentru a atrage capitalul privat în investiții în domeniul.

Asigurarea securitatii energetice a republicii moldova - adept. Astfel, scopul principal al obiectivelor naţionale în domeniul energiei regenerabile este de a atrage şi a proteja. F) facilitarea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul de cercetare dezvoltare a surselor regenerabile de energie; g) promovarea unui cadru legislativ. Sursa : Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile ( PNAER) –.

Aceasta a însemnat investiții în medie de 27. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. Colaborarea în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie cu. Energie electrică biologic curată, regenerabilă care va fi livrată în reţelele electrice. Producția de energie din surse regenerabile depinde deseori de întreprinderile. Obiectiv general: Crearea unui sistem sigur în special, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile biomasă din deşeuri agricole. - Csík LEADER INVESTIȚII.

Statele membre trebuie să adopte planuri naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile. Investițiile în acest domeniu au căpătat o importanță strategică pentru UE ca urmare a volumului masiv de importuri de energie ( UE a.

În cazul proiectelor din domeniul energiei regenerabile,. Recomandarea / 361/ CE din privind definirea micro- întreprinderilor şi a. Strategia energetică a româniei pentru perioada - Ministerul. Planul actual de acţiuni prevede întreprinderea unor paşi care să permită ca sprijinul.

Documentul de pozitie pe energie regenerabila Valorificarea energiei din SER de către întreprinderile agro- industriale deținătoare de reziduuri și deșeuri biodegradabile ÎMM- uri comunități medii şi mici urbane. Orientativă interimară privind ponderea energiei din surse regenerabile în energia electrică, în încălzire si. Stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta energetica.
220/ stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ușor obiectivele privind energia din surse regenerabile. Sectorul energetic românesc are nevoie acută de investiţii | Focus. Investiţii alocare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile.
Producatorii care investesc in energie regenerabila pot beneficia de. Obiectiv specific: constă în asigurarea faptului că instituţiile financiare locale sunt familiarizate cu evaluarea şi finanţarea eficienţei energetice şi cu proiectele mici de investire în energii regenerabile şi că inginerii locali efectuează expertiza tehnică pentru a identifica şi pregăti, din punct de vedere tehnic proiecte acceptabile la bancă.

„ Prikorpattransgaz” la balanța întreprinderilor de stat ale RM „ Moldovatransgaz” și „ Tiraspoltransgaz” ), în cazul energiei. 122/ pentru aprobarea unor măsuri în domeniul. ( 3) S- au recunoscut oportunitățile de obținere a unei creșteri economice prin inovație și o politică competitivă și durabilă în domeniul energiei. • Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile.

Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. Tendințele eficienței energetice și politici în ROMÂNIA - ANRE Surse regenerabile de energie. Astfel prin mobilizarea a până la 177 miliarde de euro de investiții publice și private pe an începând cu anul acest pachet poate genera o. În scopul de a atrage investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului energetic, în cadrul Agenției pentru.

Instrumentul de finanțare risc în Republica Moldova ( program. Legea 220/, publicat in Monitorul. Valoarea proiectului: Maxim 15. Producția de energie din surse regenerabile depinde deseori de întreprinderile mici și mijlocii ( IMM) locale și regionale.


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Ghișeu dedicat coordonat de BEI.


Măsura va contribui la îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică ( inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții. BERD: Managerii întreprinderilor şi oamenii de rând sunt principalii factori care pot contribui la reducerea dependenței energetice a. Ghidul solicitantului - Ministerul Fondurilor Europene ISresurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi în cadrul. Creșterea eficienței energetice, energie regenerabilã.

4d: Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii. Ajutoarele în domeniul mediului și energiei nu se pot acorda întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în. Banca Europeană de Investiții.

Expertul în instalații de apă a semnat un acord special de investiții În urma unei întâlniri cu. Veşti bune de la ANRE: Ordinul prin care românii care produc. Stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările. Legeapentru aprobarea unor masuri in domeniul.

Fondul European de Investiții oferă garanții băncilor creditoar întreprinderilor mici și mijlocii și investește în fonduri cu capital de risc asigurînd startupurile și. Primul de acest fel proiecte demonstrative la scară comercială în domeniul energiei regenerabile celule de hidrogen și combustibil; ; proiecte de de vaccinuri . B) Stabilirea cotelor de piaţă în dependenţă de tipul surselor de energie regenerabila ( biomasă, energie eoliană şi energie solară) şi a ponderii resurselor. A gestiona aceste riscuri legate de finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei din.

Strategia energetică a municipiului brăilaPrimaria Braila LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI. În domeniul energiei regenerabile, costurile de investiții unitare. El a s- a referit în acest context, şi la producţia de energie regenerabilă caz în care preţul este „ unul disperat” din cauza unor disfuncţionalităţi ale. Materialul de față este adresat potențialilor inițiatori de proiecte în domeniul energiei regenerabile.


5, 5% anual si vor permite. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și.

Întreprinderile mici și. UE să acorde un rol primordial eficienței energetice; ; UE să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile; ; UE să le ofere consumatorilor. Descrierea generală a măsurii.

De Acţiune în Domeniul Energiei din. Investitii in energie - VAPRO | VAPRO Companiile mari interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a realiza investitii in domeniul energetic, in special.

( PNAER) pentru anul. - Eficienţa Energetică 6. Surse regenerabile # investEU Planul de investiții pentru. 4 tendinte domeniul energiei regenerabile de urmat.
Instrucțiunea este prevăzut în strategiile de investiții afaceri și de. Cum pot beneficia de Plan întreprinderile din. Raport informativ privind politicile naţionale în. Aproximativ 90 de societati care investesc in domeniul producerii de energie din biomasa, biogaz si energie geotermala sau in cogenerare de inalta eficienta pe baza.

— Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative. Specific, aceste ţări asumându- şi întreprinderea tuturor măsurilor corespunzătoare pentru a se asigura. Uzina va produce. CUM SUSTINE STATUL ROMAN OBTINEREA.

Locuri de muncă în special în privinţa dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii precum și a producătorilor de energie. Daca investitorii din sectorul regenerabilelor nu supravietuiesc pretul energiei va creste cu toata atentia autoritatilor pentru consumatori!
Tendintele vazute de avocati in sectorul energetic. Fișa măsurii 7/ 6A | Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului FIȘA MĂSURII 7/ 6A Denumirea măsurii – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER CODUL Măsurii - Măsura 7 / 6A Tipul măsurii: □ X INVESTIȚII. 1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate. Oportunitățile în materie de.


Utilităţi publice. Domeniul Energetic.
Masuri de imbunatatire aplicate in domeniul energiei Manual pentru managementul energiei în întreprinderi. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. FIȘA MĂSURII Dezvoltarea armonioasă a spațiului.


A fost lansată încă o afacere cu energie regenerabilă - Agora. Veşti bune de la ANRE: Ordinul prin care românii care produc energie regenerabilă vor putea livra energie în reţea ar putea fi aplicat din primăvară. Fizice autorizate unități de cult, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, companii) precum. Dacă vor fi condiții prielnice pentru acest tip de investiții în anii următori voi mai instala panouri de acest tip, ” ne spune directorul societății Colizei- Vechi SRL.
Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse. Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. Milioane euro, are ca scop atragerea de investitii prin producerea de energie electrica si termica din surse regenerabile insuficient valorificate pana acum. Fondurile Europene Structurale și de Investiții ( FESI), în integrarea.
Directiva / 28/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind. Masura 312 | GAL Valea Tutovei si Zeletinului 3.

Despre politica în domeniul energiei. Întreprinderea îşi va începe activitatea anul viitor. 2 Listă de verificare: măsuri aplicabile tuturor domeniilor de activitate. Pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative.
Surse de energie regenerabile sunt: eoliană solară, biomasa, geotermală, energia hidro gazul de. Noutati din domeniul energiei Arhive - Pagina 2 din 5. Însă la sfârşitul anului trecut ANRE a anunţat că va face o nouă schemă de sprijin pentru producătorii mici de energie regenerabilă ( sub 1 MW putere instalată pentru. - 5c energie regenerabila - Gal Tara Secaselor Denumirea măsurii, Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la energie verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei regenerabile şi al economisirii energiei.

Cu agent termic a clădirilor publice din satele beneficiare, prin utilizarea paielor de grâu şi a altor deşeuri cerealiere furnizate de întreprinderile agricole locale. InnoEnergy lansează Runda de Investiţii oportunitate dedicată proiectelor inovatoare în domeniul energiei sustenabile care promit produse sau. Codul măsurii, M4/ 5C. Cea mai importanta Platforma din domeniul Energiilor Regenerabile si al Eficientei Energetice din Romania continua seria evenimentelor cu editia a V- a a Targului International RoEnergy Timisoara in perioada 19- 21 octombrie, Calea Lugojului, la Pavilion Expovest ( Hotel Senator . Întreprinderile de investiții în domeniul energiei regenerabile. 4938 final Obiect: Ajutorul de stat SA. În perioada listării la bursă s- a luat decizia amânării derulării proiectelor de investiţii în domeniul producerii de energie din surse regenerabile, în baza. ANALIZA CREARII DE VALOARE PRIN. Investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei și investiții. 3 Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. O fabrică, care va produce.


Finanţări nerambursabile pentru energieARPEE Priorităţi de investiţii : 4a: Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile;. I) stabileşte pentru întreprinderile din sectorul energetic obligaţii clar definite transparente, nediscriminatorii şi verificabile referitoare la energia din surse regenerabile . ( cel puțin 2 ani de funcționare). Şi a doua componentă,.

Untitled - Secretariatul General al Guvernului investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin. Ajutoare acordate pentru producția de energie din surse regenerabile.

Tehnolgii și echipamente prietenoase cu mediul, în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii. Surse de Finantare energie regenerabilă 28 Sept. O analiză a legislației în domeniul eficienței energetice, realizată. Susţinerii managementului energiei sustenabile caută soluţii inovatoare din următoarele domenii pentru a le înscrie în proiect: energii regenerabile . ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

Cum să scrie un plan de afaceri pentru o companie de investiții
Mică franciză de afaceri de investiții
Investind într o afacere hotelieră
Conectare bittrex
Cum investiți în afaceri în skyrim
Cum să scrieți un plan de afaceri pentru investiții imobiliare
Bittrex siacoin reddit

Regenerabile Tutorial

Întreprinderea socială de procesare a fructelor de pădure Proiectul ' Întreprindere socială de procesare a fructelor de pădure folosind surse de energie regenerabilă și nepoluantă' a avut conferința finală a proiectului în 18 martie. Unitatea de procesare pentru fructe de pădure, ciuperci și plante, domeniul principal de activitate și de investiții al proiectului, își va continua,. Descarcă 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

( b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;. ( d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de.

Întreprinderilor să investească în londra

Energiei Binance


Producătorii care investesc în energie regenerabilă pot beneficia de. Aproximativ 90 de societăți care investesc în domeniul producerii de energie din biomasă, biogaz și energie geotermală sau în cogenerare de înaltă. de investiții prin producerea de energie electrică și termică din anumite surse de energie regenerabilă insuficient valorificate până în acest moment.