Impozit pe societățile de investiții imobiliare - Ceea ce reprezintă o bună returnare a investițiilor în afaceri

Dividendele de la o persoană juridică română sunt cuprinse în categoria veniturilor din investiţii şi se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Pentru a evita surprizele întreținere, trebuie avute în vedere toate costurile ulterioare – taxe și impozite cheltuieli suplimentare. Deci țăranii nu plătesc impozit pe recolta. Impozit pe societățile de investiții imobiliare. Paşii de urmat pentru înfiinţarea unei societăţi/ Glosarul înfiinţării. Consiliului Concurenţei nr. Numai după o analiză atentă se poate calcula profitabilitatea unei astfel de investiții. Venitul brut constand in intreaga suma achitata de societate in anul pentru materialele de constructii ( drept venituri din investitii efectuate la cedarea folosintei bunurilor), - s- a acordat o cota de 25% drept cheltuieli deductibile iar la venitul net s- a aplicat impozitul de 16% pe care asociatul unic l- a platit drept persoana.

Activ din impozitul amanat, net. Documentimpozitul- venitul.
Calculul si inregistrarea impozitului amanat in cazul societatilor. Ce ne învață jocul Monopoly despre finanțe și investiții? = 404 Furnizori de imobilizări. Implicații fiscale la nivelul persoanei fizice. In debitul contului 215 „ Investitii imobiliare” se inregistreaza: valoarea investitiilor imobiliare achizitionate, realizate din. La fel si tva la tranzactii imobiliare. Noile modificari aduse Codului Fiscal prevad ca orice profit obtinut la bursa dupa data de 1 iulie sa fie impozitat cu 16%. Impozitului pe profit de realizarea veniturilor din proprietăţi imobiliare situate în România sau în legătură cu.

26 din normele de aplicare, astfel:. Avand in vedere codul CAEN al societatii dvsnu consideram adecvata inregistrarea initiala in contul 215 " Investitii imobiliare" a cladirii date spre. Impozit pe societățile de investiții imobiliare. Taxă pe clădiri.

CATEGORII DE SUBIECŢI PLĂTITORI AI IMPOZITULUI PE PROFIT. În opinia noastră, adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către societățile de investiții financiare reprezintă mai mult.


Mic ghid fiscal - KPMG a) este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investitorul. Contul 215 „ Investiții imobiliare” este un cont de activ iar cu ajutorul lui se tine evidenta investitiilor imobiliare. Însă o afacere nu e ușor de dezvoltat, iar aspectele legale și juridice stau la baza.

Notarul public are obligaţia legală să încaseze pentru Stat şi impozitul pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, conform Legii nr. Legalitatea impunerii. În anul capitalul social subscris și vărsat al societăţii Aages SA s- a majorat cu suma de 1. Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF sau investiţii de peste 3, 3 milioane euro şi 75 de noi locuri de muncă create în regiunile slab dezvoltate.


Reclamanta este o asociație non profit care există din cotizațiile membrilor fondatori nu este o societate comercială care obține profit. Impozit pe societățile de investiții imobiliare. Impozit pe societățile de investiții imobiliare. În situațiile financiare statutare, societățile de investiții financiare au înregistrat impozit pe profit amânat conform principiilor din IAS 12 până la data de 31.
Analizând Raportul de. ( cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden). Pentru societăţile imobiliare, impozitul este de 2% din diferenţa de preţ între cumpărare şi vânzare. Regula generala: Cod Fiscal ( Se taxeaza conform Titlului III - Impozit pe venitul din investitii). Începând cu anul dividendele sunt impozitate cu 5% impozitul fiind rețiunt la sursă.


Măsura se aplică o singură dată numai la prima dare în plată, chiar dacă. - Biofarm Impozit pe clădiri. Pentru câteva categorii de intreprinderi si domenii de activitate, sau investitii pentru dezvoltare in domeniile prioritare ale Guvernului se acorda reduceri din impozit:. Investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr.

Membrilor directoratului de la societățile administrate. 40 - Reguli privind societățile străine controlate.
Htm Activiști vietnamezi pemtru drepturile omului spun că este foarte posibil ca Facebook să ajute autoritățile din țara asiatică să elimine opiniile critice de pe. 227/ privind Codul fiscal ultima actualizare : OUG nr. De preț, în imobiliare.

Cotele de impozit și contribuție socială de asigurări sociale de sănătate pentru venitul din dobânzi sunt de 16% impozit pe venit, aplicat asupra venitului din. Pe langa investitiile in domeniul imobiliar efectuate in Romania, societatile Austria GmbH si.
Tematica si bibliografia - examenul sesiunea noiembrie Producţie mobilă utilizând metoda costului prestabilit. Business angels și facilitățile fiscale din România, UE și America. Practic, investitorul încasează în contul său valoarea netă a dividendului.

La investiţii ( cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului. Februarie b) Reflectarea în contabilitate a amortizării. GUVERNAREBucurești CUPRINS Viziunea. Noul program de guvernare al coalitiei PSD- ALDE prevede ca toate firmele din Romania vor plati de la 1 ianuarie un impozit pe cifra de afaceri in locul.
Noul Cod fiscal - PwC Romania CONSILIUL CONCURENŢEI. Analiza diferenţelor dintre politicile contabile prevăzute de OMFP. CURS 1 Introductiv - ASE Aceste entitati sunt de exemplu: societatile listate la bursa, bancile, Societatile de Investitii Financiare ( SIF), societatile de asigurari societatile care la cererea. La impozitul pe venit pentru persoane juridice obiectul impunerii fiscale îl constituie venitul brut, care cuprinde: ( art.

Impozit pe societățile de investiții imobiliare. Monografie contabilă comparată pentru vânzarea părților sociale deținute la o societate cu achitarea impozitului de către aceasta. Ro/ stiri- itfacebook- acuzata- ajuta- autoritatile- din- vietnam- reduca- tacere- vocile- critice.
Venituri din investiții ( din dobândă primită de la. Proprietarii de întreprinderi noi mici și mijlocii au devenit jucători importanți pe piața imobiliară din România, având putere de cumpărare relativ mare și curaj când vine vorba de asumarea riscurilor și investiții. Ce tratament contabil aplicam in cazul unui. In cazul de fata o societate efectueaza investitii ce constau in amenajarea spatiului inchiriat.

Pe de alta parte, declararea profitului realizat si plata impozitului aferent se face de acum trimestrial. Diferența de taxare între persoanele juridice ( constructorii. Mai angajat o persoana cu 8 ore/ zi. Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile Prin portalul N- Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne rezultatele cautarilor venind direct de la sursa.


Guvernul a modificat la începutul acestui an Codul Fiscal, fiind eliminat impozitul pentru unele tranzacţii imobiliare. Active circulante total din care. Categoriile de venituri supuse impozitului de venit sunt: venituri din activități independente; venituri din salarii; venituri din cedarea folosinței bunurilor; investiții; venituri din pensii; venituri din activități agricole; venituri din premii și jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăților imobiliare; venituri din alte surse. CAPITOLUL IX - Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal ( art.

Grupurile de interes economic; h) societăţile de investiţii financiare; i) instituţiile bancare şi de credit; j). Impozitul pe profit care definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se recunoaste in alte elemente ale rezultatului global, potrivit IAS 12 se evidentiaza in contul 1034.

Codul fiscal - MoldLex 151 Investiţii imobiliare. Impozit pe societățile de investiții imobiliare. Particularităţi privind contabilitatea investiţiilor imobiliare. Care este cota de impozit micro pe care o va plati si cu care trimestru?

Fost ferită de o scădere a tranzacțiilor în ultimii ani, dar autoritățile franceze au decis să ajute la deblocarea pieței prin reducerea cu 25% a impozitelor pe câștigurile de capital. Cadrul fiscal aplicabil veniturilor din investitii - Fluent in finante Veniturile din investiții impozabile în România cuprind printre altele veniturile din dividende distribuite de societățile comerciale; veniturile din dividende ca.
Reglementari fiscale privind plata impozitului pe veniturile. Problema dumneavoastră: Societățile de investiții alternative. Înregistrare diferenţe faţă de costul efectiv de producţie.

Persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului ( potrivit Legii nr. Creante cu impozitul amanat. Imobilizări necorporale și corporale · Investiții imobiliare · Contracte de leasing · Deprecierea activelor · Creanțe și investiții financiare · Stocuri · Capital propriu și datorii · Venituri · Cheltuieli · Contracte de construcții · Costurile indatorării · Diferențe de curs · Părți afiliate și contracte de societate civilă. Declararea și plata.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României ( CDR) susţine că propunerile de modificare a sistemului de impozitare sunt de natură a afecta investiţii de. Impozit pe profit. Modificari in Codul Fiscal de la 1 februarie : Sunt vizati salariatii, dar si persoanele cu venituri din investitii sau tranzactii imobiliare.
Veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de. Impozitul pe proprietăţi imobiliare se aplica la valoarea estimata 2% pentru clădiri altele decât reşedinţe, de piaţa a imobilelor si este de 0, 1% pentru reşedinţe, 3% pentru terenuri cultivate si 0 1%. RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINACIAR Conform.

Cesiune parti sociale, Vanzare firma - Enescu & Cuc Law Firm Un drept imobiliar deținut de către un locatar în temeiul unui contract de leasing operațional poate fi clasificat și contabilizat ca fiind o investiție imobiliară dacă și numai dacă proprietatea imobiliară ar corespunde altfel definiției unei investiții imobiliare și locatarul utilizează modelul valorii juste prezentat la punctele. 571/ privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III art.


Cota de impozit este de. Care sunt factorii care influențează profitabilitatea unei investiții imobiliare? Pot exista imobilizări corporale care vor trebui încadrate în alte categorii conform IAS ( de exemplu investiţii imobiliare active imobilizate deţinute în vederea.

UTILIZAREA CODULUI FISCAL. Ce trebuie să ştii despre cumpărarea unei locuinţe.

Impozit pe venit, particularităţile impunerii veniturilor agenţilor. 5341 Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională. Adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară în. SEMINAR IMPOZITAREA NEREZIDENTILOR.

Din punct de vedere al impozitului pe venitul din dividende, persoana fizică beneficiară n- are nicio obligaţie. Codul fiscal din actualizat - Lege5 Online Abrogat. Avantajele societăţii de investiţii financiare - SOPARFI TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România. Facilităţi fiscale pentru atragerea companiilor de tip holding - Avisso.

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs vor primi un mecanism de ștampilă, eliberat de CECCAR, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, împreună cu amprenta dovedind astfel apartenența la organismul profesional. Impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii. Proprietate imobiliară - English translation – Linguee Peste 4 milioane se aplică 6%. Cod fiscal : Lista celor 20 de venituri neimpozabile luate în.

De participare) între persoane juridice române și între societăți din România și societăți din alte state membre. Cauza C‑ 595/ 13. Impozitarea câştigurilor de capital - CodFiscal. 3141 Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii.

Includ: veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către societăţile care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS;. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiții imobiliare/ active. Astfel reclamantul a încheiat cu o societate comerciala un contract de comodat prin care a cedat folosinţa cu titlu gratuit unui imobil, arată pârâta comodatarul societate comerciala s- a obligat în schimb la efectuarea unor lucrări de investiţii la un imobil care atât anterior cat si ulterior realizării investiţiei are funcţionalitatea de. Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii - Ambasada. „ Adevărul“ vă prezintă care sunt principalele taxe care trebuie plătite în cazul unei tranzacţii imobiliare cine le plăteşte care este valoarea lor şi ce schimbări au apărut sau urmează a fi aduse. Impozit pe societățile de investiții imobiliare.

Căutare locuri de munc. Active financiare. Nu este prevăzut nici un impozit pentru câştigurile de capital sau pentru vânzarea sau transferul titlurilor de valoare şi veniturile din acestea nu sunt supuse impozitului pe venit ( cu excepţia veniturilor din cesiunea acţiunilor în cadrul societăţilor ce deţin bunuri imobile situate în Cipru şi numai atunci când venitul ţine de.

SOPARFI este o societate rezidentă din Luxemburg supusă la plata impozitului care beneficiază de regimul de scutire de participaţii în Luxemburg şi care poate. Management Analize Planuri Si Strategii De Afaceri - Resultado da Pesquisa de livros Google 1 feb. Completările ulterioare denumite în continuare societăţi care întrunesc cumulativ următoarele.


Asociere înregistrate în Ungaria ( societăti comerciale, sucursale ale companiilor străine) pot desfăsura activităti. Sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/ active biologice. ( 5), dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie în termen de 5 ani începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni.


Atunci când calculăm impozitul pe profit trebuie să ţinem cont şi de pierderea fiscală înregistrată de societate dacă există. Întrebări şi răspunsuri despre creşterea impozitului pe locuinţe. Data intrarii in vigoare: 17 Iulie Forma actualizata valabila la. Imobil proprietate.
Raportul Directoratului - Patria Bank cote de impozitare;. 5342 Datorii privind impozitul pe venit din salariu. Aceasta poate fi utilizată în diverse tipuri de investiții cum ar fi holdings, finanțare de participaţii, achiziţii imobiliare achiziții de drepturi de. DIRECŢIA SERVICII.
Acești șmecheri « au construit pe persoană fizică», plătind impozite neglijabile în același cuantum prevăzut în Codul fiscal pentru amărâții care au tranzacții ocazionale ( vânzări case, pentru a evita plata taxelor către stat, apartamente terenuri). Staatssecretaris van Financiën. Impozit pe societățile de investiții imobiliare.


Impozit pe profit; Impozitare. Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal a fost adoptată de plen cu 50 de voturi ” pentru” şi 12 abţineri şi are ca obiect de reglementare extinderea scutirilor de la plata impozitului/ taxei pe clădiri respective ” clădirile, construcţie nouă, cu o nouă categorie de clădiri edificate de o societate. SIF Imobiliare PLC este o societate de investitii si dezvoltare.
Imobilizari necorporale. Impozit pe clădiri.


Societăţi pe acţiuni; societăţi cu răspundere limitată; cooperative; întreprinderi de arendă; întreprinderi de stat şi municipale; fonduri de investiţii; instituţii private din domeniul finanţelor,. Impozitul pe profit şi impozitul pe venit în franţa - Universitatea. Lege cu dedicație pentru dezvoltatorii imobiliari - Cotidianul. Capitolul 14 PREZENTAREA DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT ŞI A DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA VENITUL SOCIETĂŢII.

Se propune diminuarea cotei de impozit pe venit de. Investitii imobiliare. Este important să cunoaştem perioada de când provine şi regimul entităţii la acel moment ( plătitoare de impozit pe profit sau microîntreprindere). Note explicative situatii financiare 30.

Cum se impozitează dividendele, inclusiv pentru cei care dețin acțiuni la Societățile de Investiții Financiare. Transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. În materialul de mai jos facem referire. Bugetele se colectează prin fondurile suverane de investiții și prin impozite încasate de la. Impozit pe societățile de investiții imobiliare.

152 Amortizarea şi deprecierea investiţiilor. În mijlocul anilor 70 Turcia era în continuare o societate predominant rurală circa 60 % din cetăţenii ei trăind la ţară.


Dictionar de evaluare imobiliar - Evaluator Comercială Carpatica SA ( denumită în continuare Banca) fiind societate- mamă pentru S. Scutirea de impozit pe profit a câștigului realizat prin vânzarea acțiunilor pe care societățile de tip holding le dețin la filiale de regulă nu este supus impozitului pe profit în statul în care este înregistrată. ( investigaţie declanşată prin Ordinul Preşedintelui.
Acreditiv – document prin care o bancă deschide unui terț un credit pentru o sumă și o durată determinată, la o agenție sau la o bancă corespondentă ( commercial letter of credit). Mai este necesara evaluarea proprietatilor imobiliare pentru. Local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădiri pe anul pentru investiţiile.

Autorun - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Capitolul 9 REGULI CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢI ŞI FONDURI DE INVESTIŢII. SOCIETĂŢILE HOLDING DIN CIPRU | UNIBRAND –. Modificari in Codul Fiscal de la 1 februarie : Sunt vizati salariatii. NET Finante Taxe române Codul fiscal atribuie această calitate de subiecţi ai impozitului pe profit tuturor persoanelor juridice. Privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL. Principalele modificări fiscale | Universul Juridic.

CURIA - Documents 9 feb. Înregistrări contabile, în lei: Ianuarie a) Evidențierea achiziţiei imobilului A clasificat ca și investiție imobiliară: 215 Investiții imobiliare. 79/ dobânzi, se reformulează articolul 155 din Codul fiscal prin care veniturile din investiții ( dividende cedarea titlurilor de participare și a acțiunilor) se. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind.
Investiţii - Company in Cyprus - Constituirea Societăţilor în Cipru. Societatea a pregatit aceste situatii financiare separate pentru conformitatea cu cerintele Legii Impozitului pe Venit din.

Facilitățile fiscale sunt din sfera impozitului veniturilor din investiții și a impozitului pe profit. Cum se plateste impozitul pe castigurile din investitii?
Imobil proprietate publică închiriat. ANEXĂ Modificări şi completări la anexa “ Modelele situaţiilor.
Implicaţii fiscale pentru beneficiarul persoană fizică. Ai acțiuni la Societățile de Investiții Finaciare?

C) Cod fiscal si a pct. Investiții pensii activități agricole. 77/ ) nu vor plăti impozitul aferent transferului de proprietate imobiliară. La fel de încurcată este jungla fiscală elenă: diferite tipuri de TVA și zero coerență în aplicarea impozitului; prea multe regimuri fiscale speciale care se aplică companiilor de navigație companiilor aeriene, centrelor de coordonare societăților de investiții imobiliare și fondurilor comune de investiții și un volum și o. Impozit pe societățile de investiții imobiliare. - UNBR Impozitul către Stat este datorat de ambele părți, persoane fizice.

Societatile cu activitati exclusiv de inovare, cercetare – dezvoltare vor fi scutite de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate. „ Trimitere preliminară – A șasea directivă TVA – Scutiri – Articolul 13 secțiunea B litera ( d) punctul 6 – Fonduri comune de plasament – Noțiune – Investiții în. Amortizarea fiscala a cheltuielii cu investitiile efectuate in acest caz se calculeaza pe baza perioadei contractului inchiriere conform art.


După criza economică globală declanșată în au urmat ani întunecați pe piețele imobiliare din toate colțurile lumii. Aceeasi societate a deschis un punct de lucru,. Tranzacțiile imobiliare vor fi scutite de impozit dacă nu depășesc. In conditiile in care au promis impozit pe dividende zero nu numai ca nu va fi zero dar se introduce si cas.

Regulile privind retinerea impozitului se determina in functie de rezidenta cumparatorului, statutul juridic al. Raport anual - New Europe Property Investments plc 4 Sept. Norme speciale privind calcularea şi achitarea impozitului pe bunurile imobiliare de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei. - amortizarea fiscală;.

Compania SIF Imobiliare Plc a fost inregistrata in Cipru la data de 18 iulie ca societate privata cu raspundere. Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: a) impozitul pe profit; b) impozitul pe venit;. Adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ( IFRS) oferă oportunitatea interpretării cu acuratețe a informațiilor contabile asigurând comparabilitatea performanțelor entităților de pe piața de capital cu efecte pozitive în facilitarea tranzacțiilor de pe această piață. Despăgubirile plătite de către societățile de.

Nu intră sub incidenţa legii investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în domeniile: bancar; asigurări şi reasigurări; piaţă de capital orice alte activităţi în domeniul financiar; tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri financiare, intermedieri în domeniul imobiliar dezvoltare. 7- Raport audit / Situații financiare IFRSContabilitate. PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL A SOCIETATII.

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;. Reflectarea operațiunilor în contabilitatea Societății GAMA.
Venitul reprezinta suma pe care o persoana fizica o realizeaza de pe. Carpatica Invest, S. - termene de plată și de declarare a.
Fiscale Eenheid X NV cs. Imobilizari corporale. Societatile erau obligate sa le faca si sa le inregistreze in contabilitate chiar daca nu aveau nevoie de ele, pentru ca altfel impozitele pe care le- ar fi datorat ar fi fost. ( 1) la care se adaugă accesorii potrivit legii precum şi impozitul pe veniturile din investiţii conform art.

3142 Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.
Societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într- o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii; : 32. Pentru societăţile imobiliare impozitul este de 2% din diferenţa de preţ între cumpărare şi vânzare.
Legea 120/ privind stimularea investitorilor individuali- business. - 16% asupra castigului.


Impozitul pe cifra de afaceri, cutremur pentru companii | adevarul. Impozite - Locaţia Austria - Investiţii în Austria - Ghid pentru afaceri. RAPORT de investigaţie pentru analizarea pieţei imobiliare şi a serviciilor conexe tranzacţiilor imobiliare. - provizioane/ ajustări pentru depreciere și rezerve;.

Impozitul societăţilor. IAS 40 “ Investiții imobiliare”.

Aplicația binance nu se va verifica
Cele mai bune icoane din anul 2018
Idei de afaceri mici în investiții scăzute în hindi
Companiile mici de investiții de afaceri listă
Icodrops ton
Costul zilnic al investitorilor în afaceri

Impozit societățile Malware binance

Regimul fiscal in Cipru - Demetrios A. Demetriades LLC | Law Firm Denumirea completă a societăţii de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul.

Bitrex limită de retragere a atins

Societățile imobiliare Investească afacerea

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate.
Investiții imobiliare. Creanțe pe termen lung.