Rata impozitului societăților de investiții - Binance ordine tranzacții de piață

Rata impozitului societăților de investiții. Aceste companii aflate în perioada de investiţii nu vor mai avea posibilitatea deducerii cheltuielilor înregistrate pe parcursul desfăşurării activităţilor. Cum analizam formarea profitului? ANAF – Proiect de ordin privind modificarea anexei nr.

Nevoile consumatorilor creează un spectru larg de investiții. Datoria Societatii privind impozitul curent este calculata utilizand ratele de impozitare in.

Independența de a alege rata impozitului pe. Interese care nu controlează.

Trebuie să ţină cont de necesităţile regiunilor aflate la marginile UE precum Irlanda, din punct de vedere geografic şi la capacitatea lor de a atrage investiţii directe din străinătate. Ungaria - Departamentul de Comert Exterior Subvenţii acordate pentru investiţii în Ungaria,.


Legea de Înființare a Societăților. România pe baza unor. PRIN ACORDAREA DE REDUCERI LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR.

Rezultatul aplicării reducerii impozitului pe dividende de la 16% la 5. Ro Ratele discriminatorii ale impozitului pe venit, aplicate sectorului privat. 2) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi venitul obţinut de către acţionarii fondurilor de investiţii, conform prevederilor cap. Deşi s- ar putea ca această informare să fie banală pentru unii, vă prezentăm în continuare aspecte legate de raportarea impozitului pe profit/ venitul microîntreprinderilor aferentă trimestrului 4 din fiecare an. Sunt eliminate prevederile cu privire la neutralitatea fiscală a contribuţiilor cu active la capitalul social al unei societăţi, cu excepţia situaţiei în care se contribuie.


Ro » Despre dividende. - TeraPlast 30 Sept.


Cum se calculeaza Rata internă de rentabilitate - Financial Market. Asigurare) şi după impozitare, precum şi amortismentul anual numit şi cash- flow net din exploatare;. Dacă suma deja plătită pentru perioada curentă şi cele precedente depăşeşte suma datorată pentru perioadele.

Titlul II IMPOZITUL PE VENIT | Codul Fiscal | Contabilsef Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii. Și a ridicat scutirea de investiții. , arată cât din valoarea investiţiilor este acoperită din fonduri proprii. Desigur nevoile consumatorilor sunt infinite, însă resursele noastre sunt limitate așadar din tot.
Firmele vor plăti în impozite pe profituri fictive - Contexpert. Fost introducerea impozitului pe dividende la societăţile comerciale, prin intra-. EXCLUSIV: Microîntreprinderile vor plăti impozit de 1% sau 3% în. Vești bune pentru agricultori!

Decizia CNVM 105/ cu privire la înregistrarea instrumentelor financiare în portofoliul societăților de investiții. Aproape 66% dintre antreprenorii români nu sunt de acord cu înlocuirea impozitului pe profit cu. Rata impozitului societăților de investiții. Corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.


Ajutoare de minimis - Rețeaua Națională de Ajutor de Stat Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului Pucioasa. Departamentul de finanțe - fabbv - ASE. Aceste situatii financiare sunt situatii financiare individuale ale Societatii Energetice Electrica S.

AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE FISCALE Societăţilor comerciale, întreprinzătorilor particulari sau asociaţiilor familiale autorizate înfiinţate după data. 31/ 1990 republicată cu. Valoare brută are. UE15 ponderile taxelor directe, indirecte şi a contribuţiilor sunt relativ egale în noile state membre impozitarea directă ocupă o pondere mai mică în total venituri. Durata programului pentru acest tip de credit se va întinde pe 8 ani, iar beneficiarii vor fi 10. Sunt vizate de schimbări cotele de impozit, provenienţa veniturilor şi baza impozabilă.


In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine: - societatii de investitii, obligatia calcularii in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;. Rata impozitului societăților de investiții. Firmele plătitoare de impozit pe profit. Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru.

Sisteme de impozitare în Uniunea Europeană Din analiza sistemelor de impozitare în rândul statelor membre ale U. Întreprinderile mici şi mijlocii care derulează programe de investiţii şi creează locuri de muncă ar putea fi scutite de la plata impozitului pe clădiri şi a.

Profitul brut se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile totale iar profitul net scazand din cel brut impozitul pe profit. Astăzi este în general acceptat faptul că schimbările propriu- zise.

Rata impozitului societăților de investiții. Înregistrată în Registrul A. Autorun - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Măsurile stimulative de mai sus sunt aplicabile pentru toate tipurile de investiţii în regiunile cu nivelul de dezvoltare normal şi în cele de prima prioritate, dar.

– Începând din impozitul pe profit se plăteşte anticipat trimestrial în rate egale. Societatea de investi} ii financiare transilvania sa - BVB. Îndrumar de afaceri - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si.

De asemenea, în proiect este eliminat articolul introdus în care obliga toate societăţile. Topul principalelor modificări fiscale de la 1 ianuarie. Acțiuni și Obligațiuni - BVB : : Ieba Trust Istoria ne arata ca actiunile ca o investitie pe termen lung au potentialul de a oferi un randament mult mai bun dupa impozitare decat orice alte investitii majore.

Întrebări de genul: ce impozit trebuie plătit şi până când? Tendinţe în evoluţia sistemelor fiscale ale ţărilor member OECD. Generată de impozitul amânat calculat pentru câştigul din diferenţele la valoare justă la activele.

Având în vedere că diferențele între ratele de impozitare nu creează astfel de obstacole, sistemul [ baza fiscală consolidată comună a societăților ( CCCTB) ] nu. Această valoare nu include niciun altfel de profit, cum ar fi cel obtinut din activitati de investitii sau alte tipuri plasamente din cadrul altor societati unde companie poate avea calitatea de actionar. Obligațiile fiscale ale societăților comerciale în România | e- studii. Ramura impozite pe venit este cea care cuprinde impozitele pe veniturile societăților.
Este prezentat sub doua forme: brut si net. Fondului Suveran de Investiții. Ro Profitul este cel mai important indicator evidentiat de documentele contabile.
Impozitelor taxelor şi contribuţiilor sociale pentru consum, investiţii şi alte nevoi private inclusiv. Impozitul pe profit constituie venit la bugetul statului.

Prospect de emisiune al Fondului Deschis de Investitii. Cum procedează societăţile plătitoare de impozit pe profit? Grecia este unul dintre cei mai importanți beneficiari ai Planului de Investiții pentru Europa, asa numitul Plan Juncker. La determinarea impozitului pe profit se va utliza rata impozitului pe profit în vigoare în perioada la care se referă calculația.

| Ghid de investitii - Conso. Achitarea impozitului în rate. În ce condiții vor avea impozit zero.

Ro În România numărul foarte ridicat de obligaţii fiscale impuse de autorităţile centrale şi locale îi fac de multe ori pe contribuabili ( şi, în principal societăţile comerciale) să se simtă ca într- o reţea de obligaţii fără cale de ieşire. - valoarea reziduală a investiţiei.
De asemenea faptul că impozitul pe profit se plătește anticipat, la intervale periodice mai mici de un an de zile . Rata profitului arată înțelepciunea cu care este investit capitalul, punct. Referat la finante si investitii - creditul bancar – abordare generala si impozitele directe - FACULTATEA DE INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE CENTRU UNIVERSITAR DR.

Volumul XXIV - Ince. SIF Moldova SA Situaţii Financiare Interimare Consolidate la. Societăţi ungare. Denumirea datează încă de la sfârșitul Antichității când prin Romania se înțelegea, un teritoriu stăpânit de romani sau, mai târziu, în opoziție cu Barbaria locuit de o populație.
De asemenea începând din fermierii români vor beneficia de eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate şi impozit zero pentru tractoare şi. Rezultat reportat. Rata impozitului societăților de investiții. Impozit pe profit trimestru declaratia 101 - Noutati Fiscale.

Amânarea indin creșterea planificată în pragul pentru rata de top impozitului. Total active imobilizate. - ASF care declara pe propria raspundere ca nu a obtinut alte venituri din tranzactionarea titlurilor de valoare prin intermediul societatilor de servicii de investitii financiare si/ sau prin intermediul altor societati de administrare a investitiilor.

Ale societatilor de investitii financiare sa se realizeze in functie de criterii de alocare directa catre venituri impozabile versus venituri neimpozabile sau pe baza de pro- rata, fonduri de investitii si nu numai, organismelor de plasament colectiv similar mecanismului aplicabil in sistemul de TVA. Rata impozitului societăților de investiții. Ruxandra Jianu, partner Biriş Goran. ❖ Rata de reţinere a resurselor proprii ( RRR) : adaugată.

Investitii necorporale – care includ cheltuielile de constituire ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei societati brevete, cheltuieli de cercetare, proiectare . Persoanele impozabile care efectuează achiziții destinate realizării de investiții ce vor fi. Subiectii impozabili sunt societatile de capital si societatile assimilate celor de capital, anumite stabilimente publice care desfasoara o activitate.

Societăților comerciale, poate. Sistemul de impozitare al petrolului se bazează pe regulile impozitării obișnuite ale societăților.

Capitolul 14 PREZENTAREA DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT ŞI A DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA VENITUL SOCIETĂŢII. Rata impozitului societăților de investiții.

ZONELE DEFAVORIZATE. Referat la finante si investitii - creditul bancar – abordare generala si. Corporaţiilor ( inclusiv câştigurile societăţilor holding) / ( surplusul operaţional net al corporaţiilor nefinanciare şi financiare. IAS 12 prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit ( curent şi amânat).

010 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică ( OPANAF 3698/ modificat prin. Inclusiv creşterea netă a numărului de salariaţi rezultată ca urmare a creşterii ratei de utilizare a capacităţii la nivelul întregii întreprinderi ca urmare a.

31/ 1990 privind societăţile cu modificările şi completările ulterioare, republicată dacă instrumentele/ titlurile de creanţă sunt emise în baza unui prospect. Nu se percepe impozit cu. Procedura de acordare a unui ajutor de minimis individual reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, administratorul parcului industrial TETAROM III, societăţii Tetarom SA situat pe raza. Md Capitolul 9 REGULI CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢI ŞI FONDURI DE INVESTIŢII.


663 de mii de societăţi comerciale sunt înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit, conform datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 16 Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările dezvoltate. Creante privind impozitul pe profit curent.

Total atribuibil acţionarilor societăţii- mamă. Valoarea impozitului pe profit al societăţii se calculează prin: 19% din profitul brut. Titlul II Impozitul pe venit - Fisc.
Cota de impozitare marginală. 06 TITLUL VI Impozit pe veniturile nerezidentilor - untrr Impozitul stabilit prin prezentul capitol denumit în continuare impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi se aplică asupra veniturilor brute impozabile. In al doilea rând, societăţile care înregistrează o rata de profit mai mica de 6.

Sistemul de impozite si taxe din R - Portal de comert Impozitul societăţilor. Noutăţile sistemului de plăţi anticipate.

5), dacă respectă anumite condiții[ 24]. AVANTAJELE FISCALE ÎN CIPRU | UNIBRAND – 118( I) din aplicabilă atât pentru societăţile locale, Parlamentul a aprobat cota standard de impozitare corporativă de 10% cât şi pentru cele offshore şi o. M) aportul în natură reprezentând acţiuni emise de societăţi/ părţi sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. În septembrie a apărut printre altele, printre alte acte normative și OUG 47/ ce aduce modificări la Legea 31/ 1990 – legea societăților comerciale.

1, respectiv în clasa 2. ( 2) Impozitul pe profit aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se reduce cu 50% urmind ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu. 560/ pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – publicat în data de 20.

Base imponibile consolidata comune per - Traducere în română. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii.
IMPOZITELE DIRECTE IN SPATIUL U. Măsurarea impactului. Numerar restrictionat. Astfel ca rata totala ajunge la 33% ; pentru societăţile care reinvestesc profitul se stabilesc deduceri ale ratei impozitului pe profit, rata minima putând ajunge la 16.
Se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade. Pentru câteva categorii de intreprinderi si domenii de activitate, sau investitii pentru dezvoltare in domeniile prioritare ale Guvernului se acorda reduceri din.

Respective este influenţat mai puternic de rata efectivă marginală. Creante privind impozitul amanat.

Începutul secolului XXI, media ( neponderată) a ratei de impozitare în OCDE este posibil să fi încetat să. Ni le- am pus cu toţii la un moment dat, dar. Cu cât este mai mică rata profitului cu atât înțelepciunea este mai mică.
Cea mai mică pondere a impozitelor directe în total impozite la. Extras din prevederile Codului Fiscal si din Normele metodologice. Stabilitatea producţiei a fost odată privită ca un criteriu ( important al unui impozit bun.

Alte elemente de capitaluri proprii. Faptul că avem categorii de societăți care depun situații financiare semestriale nu schimbă cu nimic situația, întrucât profitul raportat nu este unul final.

Calculul şi înregistrarea impozitului amânat | Corpul Expertilor. Și să facă investiții.
, reiese că dacă la nivelul. În cele din urmă atunci când vorbim despre baza comună consolidată de impozitare a societăților nu vorbim despre ratele de impozitare. Noul Cod fiscal - PwC Romania Se extinde aplicabilitatea scutirii de impozit a profitului reinvestit şi pentru investiţii efectuate în active aparţinând Grupei 2.

Credite acordate gospodăriilor și societăților. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. Aceasta necesita o evaluare a fluxului de numerar viitor al societatii comerciale, precum si a riscului creditului.
Ratele ridicate de impozitare, accesul dificil la finanțare și menținerea măsurilor instituite de. Avocaţi medici, activităţi agricole, arendă, chirii, dobânzi, premii, notari) investiţii şi. Nici profitul fiscal şi diferenţe provenind din investiţii în subsidiare, cu condiţia ca momentul reluării diferenţei temporare să fie controlat de societatea mamă.
Premise în implementarea sistemului „ Baza Fiscală Comună. Piaţa societăţilor transnaţionale Trăsături ale investiţiilor directe, Strategii de creştere Finanţarea prin majorarea capitalului.

Banca Transilvania este si ea in conflict cu ANAF privind optimizarea fiscala: banca nu a platit niciun impozit pe profit in ultimii doi ani, desi a obtinut. 25% raportata la cifra de afaceri vor fi nevoite sa plătească un impozit mai. C) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara. Înregistrările în contabilitate se fac în. Impozitului pe profit se va utliza rata. Majoritatea metodelor de evaluare a societatilor listate au ca punct central.

Investiţiile externe de capital - Conspecte. Argentina Canada, Bulgaria, Austria, Belgia . Proprii din zonă;.

Profit de investiții,. Leasing financiar cazul leasingului operaţional locatarul deduce chiria ( rata de leasing), potrivit prevederilor. 000 de microîntreprinderi vor fi afectate de schimbările propuse în noul Cod Fiscal obţinut în exclusivitate de Capital. Până la cifra de afaceri de 500 milioane HUF ( 1, 8 milioane euro) rata impozitului pe profit este de 10%.

Rata impozitului societăților de investiții. Investiţiile externe de capital. În cazul societăților de. UTILIZAREA CODULUI FISCAL.
Analiza raportului cost/ profit influenta variatiei in timp a preturilor, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit rata dobanzii la credite. Norme metodologice: 143.
Dubla impozitare a dividendelor si posibile randamente in scadere. Pentru firmele străine aceasta este 30% din baza de calcul.

În Germania persoanele fizice şi societăţile de persoane plăteau un impozit pe venit în cote progresive variind între. Ghid pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investitii in. Impozitul pe profit.

Rata impozitului societăților de investiții. Rata impozitului societăților de investiții. ( 6) În aplicarea prevederilor. Impozitul pe profit curent se.

La 30 septembrie Societatea detinea investitii in patru filiale ( Plastsistem SA Teraglass Bistrita. Impozitul curent aferent perioadei curente şi perioadelor anterioare trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Situatii financiare individuale si note explicative la 30. - Primaria- Barlad mediului de afaceri prin realizarea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă; având în vedere Avizul. Drept online: : Italia - Indrumar de afaceri Masurile luate pentru restabilirea unei politici fiscale incurajatoare stabilitatea monedei si rata scazuta a dobanzilor au permis Italiei sa adere la Uniunea Monetara. Rata obișnuită a impozitului. 22 Studiu privind ratele financiare şi clasificarea ( bonitatea) clienţilor unei bănci comerciale.

Centrale ( îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor la facilitățile permanente cotate. Din suma impozitului pe venit achitată peste hotare se trece în cont numai suma calculată conform ratei în vigoare în republică sau egală cu 3 920 lei.

FORMULARE FISCALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ/ FISCAL FORMS IN ENGLISH FORMULARE FISCALE NOI/ MODIFICATE CU 1 IANUARIE. Romania este o denumire convențională dată de lingviști și istorici teritoriului pe care sunt răspândite limbile și popoarele romanice. Investiţii care se caracterizează printr- o cotă minimă a profitului după impozitare.

„ Potrivit textului ordonanţei persoane fizice autorizate, pensionari, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru următoarele categorii de persoane/ venituri: salariaţi drepturi de autor şi cabinete individuale ( ex. Top 10 paradisuri fiscale in - Ziare. C) swap pe rata dobânzii; d) opţiuni pe cursul de schimb fără livrare la. Aplică societăților. Analiza şi evaluarea performanţelor gestiunii de portofoliu în societăţile de investiţii şi în fondurile mutuale. AGOA – Document aferent punctului 5. C) plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate ( inclusiv salariile) facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele primele şi alte retribuţii similare;.

− scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existenţă a zonei defavorizate;. IMPOZITUL PE VENIT - CONTABILITATE ŞI AUDIT b) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi venitul obţinut de către acţionarii fondurilor de investiţii, conform prevederilor cap.

Venituri din investitii - Impozitul pe venit - Norme Metodologice. Com Veniturile din investitii sunt impozitate distinct in Finlanda, cu o cota fixa de 28%.

Numerar net rezultat din activităţi de exploatare. EUR- Lex - 5PC0121 - EN - EUR- Lex Inițiativa de față ar trebui să creeze condiții mai favorabile pentru realizarea de investiții pe piața unică, având în vedere că costurile legate de respectarea.

Acreditiv – document prin care o bancă deschide unui terț un credit pentru o sumă și o durată determinată, la o agenție sau la o bancă corespondentă ( commercial letter of. În secţiunea 9 Societăţi de investiţii de tip închis – sub. Venitul societăţii străine plătitoare de dividende provenit direct sau indirect din activităţi de investiţii nu depăşeşte 50% din venitul total şi dacă rata de impozitare. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie în judeţele care cuprind zone defavorizate era.

Aceste situaţii financiare nu includ rezultatele societăţilor în care Societatea deţine titluri de participare. IRR ) este o rata de actualizare financiara la care valoarea fluxului de numerar actualizat este egala cu val. Impozitul pe cifra de afaceri poate fi mai bun decât impozitul pe profit.

' Investitii in filiale. Principii și politici contabile – SIF Banat- Crișana ( RO) Decizia CNVM 105/ cu privire la înregistrarea instrumentelor financiare în portofoliul societăților de investiții financiare.
Paradisurile fiscale sunt tarile in care bogatii lumii aleg sa faca investitii consistente, fara sa plateasca impozite ridicate. Ministerul Finanţelor proiect de Ordonanţă: Din impozitul pe. Bancherul - Banca Transilvania este si ea in conflict cu ANAF privind.
Societăţile comerciale din Grecia se împart în două mari categorii: societăţile “ de capital" şi societăţile. Impozit pe profit plătit. De calcul al impozitului pe. Activităţi de investiţii. Din se acorda o noua scutire de impozit pentru societatile care realizeaza investitii prin achizitii de utilaje in zonele dezavantajate din sudul Italiei. Obligatia de plata aferenta impozitului pe castigul rezultat din transferul unitatilor de fond. Firmele care derulează investiţii ar putea fi scutite de impozitul pe. FINANŢE Investitii netă are. Ungaria are încheiate acorduri bilaterale de protectie a investitiilor cu multe ţări cum ar fi: Australia . Cu toate acestea, investitiile in actiuni prezinta anumite riscuri precum riscul de pozitie ( Volatilitatea pietei bursiere si a pozitiei financiare a societatii pot influenta. Avantaje: Companiile infiintate in Hong Kong platesc impozite numai pentru profiturile realizate aici iar rata de impozitare se situeaza momentan la 16 5%. Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de.
Provocări și reforme în materie de investiții în. 000 de societăţi din agricultură, zootehnie şi acvacultură.
9 din Catalogul privind clasificarea şi.

Bittrex hacked reddit
Kucoin în jos reddit
Unde să cumperi jetoane de brânză
Idei de afaceri fără india de investiții
Kucoin utrust

Societăților rata Icodrops


Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - ANAF 27^ 1 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state. ( 4) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul. 15/ 1990 - AFIR 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale. ale personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.

Impozitului rata Bittrex

Republicanii au uitat cum se reduc impozitele - Forbes. Ronald Reagan, John F. Kennedy, Jack Kemp și alții din trecut au înțeles faptul că rata marignală de impozitare este cea mai importantă atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii atunci când decid dacă este cazul să muncească pentru a câștiga mai mult, sau dacă e momentul unor investiții.


august 1994 privind impozitul pe profit.