Rata impozitului societăților de investiții - Companii de investiții bancare houston


Rata impozitului societăților de investiții. Achitarea impozitului în rate. C) swap pe rata dobânzii; d) opţiuni pe cursul de schimb fără livrare la. „ Potrivit textului ordonanţei persoane fizice autorizate, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru următoarele categorii de persoane/ venituri: salariaţi, pensionari drepturi de autor şi cabinete individuale ( ex.

Cu toate acestea, investitiile in actiuni prezinta anumite riscuri precum riscul de pozitie ( Volatilitatea pietei bursiere si a pozitiei financiare a societatii pot influenta. Investiţii care se caracterizează printr- o cotă minimă a profitului după impozitare.

Denumirea datează încă de la sfârșitul Antichității în opoziție cu Barbaria, mai târziu, când prin Romania se înțelegea, un teritoriu stăpânit de romani sau locuit de o populație. Firmele plătitoare de impozit pe profit.
, arată cât din valoarea investiţiilor este acoperită din fonduri proprii. Este prezentat sub doua forme: brut si net.

Ghid pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investitii in. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE FISCALE Societăţilor comerciale, întreprinzătorilor particulari sau asociaţiilor familiale autorizate înfiinţate după data. ' Investitii in filiale. Ajutoare de minimis - Rețeaua Națională de Ajutor de Stat Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului Pucioasa. Drept online: : Italia - Indrumar de afaceri Masurile luate pentru restabilirea unei politici fiscale incurajatoare stabilitatea monedei si rata scazuta a dobanzilor au permis Italiei sa adere la Uniunea Monetara. Dubla impozitare a dividendelor si posibile randamente in scadere. Calculul şi înregistrarea impozitului amânat | Corpul Expertilor. Com Veniturile din investitii sunt impozitate distinct in Finlanda, cu o cota fixa de 28%.

Prospect de emisiune al Fondului Deschis de Investitii. 22 Studiu privind ratele financiare şi clasificarea ( bonitatea) clienţilor unei bănci comerciale.
Tendinţe în evoluţia sistemelor fiscale ale ţărilor member OECD. − scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existenţă a zonei defavorizate;.


Desigur însă resursele noastre sunt limitate, nevoile consumatorilor sunt infinite așadar din tot. Numerar restrictionat. IRR ) este o rata de actualizare financiara la care valoarea fluxului de numerar actualizat este egala cu val. Amânarea indin creșterea planificată în pragul pentru rata de top impozitului.

Rata impozitului societăților de investiții. ( 6) În aplicarea prevederilor. Venitul societăţii străine plătitoare de dividende provenit direct sau indirect din activităţi de investiţii nu depăşeşte 50% din venitul total şi dacă rata de impozitare. SIF Moldova SA Situaţii Financiare Interimare Consolidate la.

Aplică societăților. - valoarea reziduală a investiţiei.


În septembrie a apărut printre alte acte normative și OUG 47/ ce aduce, printre altele modificări la Legea 31/ 1990 – legea societăților comerciale. Creante privind impozitul pe profit curent.

Provocări și reforme în materie de investiții în. Și a ridicat scutirea de investiții. Asigurare) şi după impozitare, precum şi amortismentul anual numit şi cash- flow net din exploatare;.

Cum se calculeaza Rata internă de rentabilitate - Financial Market. Majoritatea metodelor de evaluare a societatilor listate au ca punct central. – Începând din impozitul pe profit se plăteşte anticipat trimestrial în rate egale. Aproape 66% dintre antreprenorii români nu sunt de acord cu înlocuirea impozitului pe profit cu.

Referat la finante si investitii - creditul bancar – abordare generala si. 5), dacă respectă anumite condiții[ 24]. Paradisurile fiscale sunt tarile in care bogatii lumii aleg sa faca investitii consistente, fara sa plateasca impozite ridicate.
Nici profitul fiscal şi diferenţe provenind din investiţii în subsidiare, cu condiţia ca momentul reluării diferenţei temporare să fie controlat de societatea mamă. Rata impozitului societăților de investiții. Argentina Bulgaria, Austria, Belgia, Canada . Impozit pe profit plătit. 560/ pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – publicat în data de 20.
Top 10 paradisuri fiscale in - Ziare. Total active imobilizate. Cota de impozitare marginală. Valoarea impozitului pe profit al societăţii se calculează prin: 19% din profitul brut.
Impozitelor investiţii şi alte nevoi private, taxelor şi contribuţiilor sociale pentru consum inclusiv. Corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2. Impozitul pe profit curent se.
Referat la finante si investitii - creditul bancar – abordare generala si impozitele directe - FACULTATEA DE INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE CENTRU UNIVERSITAR DR. Din suma impozitului pe venit achitată peste hotare se trece în cont numai suma calculată conform ratei în vigoare în republică sau egală cu 3 920 lei. Durata programului pentru acest tip de credit se va întinde pe 8 ani, iar beneficiarii vor fi 10.

Obligațiile fiscale ale societăților comerciale în România | e- studii. Investiţiile externe de capital. Ro În România în principal, numărul foarte ridicat de obligaţii fiscale impuse de autorităţile centrale şi locale îi fac de multe ori pe contribuabili ( şi societăţile comerciale) să se simtă ca într- o reţea de obligaţii fără cale de ieşire. Persoanele impozabile care efectuează achiziții destinate realizării de investiții ce vor fi.

Întrebări de genul: ce impozit trebuie plătit şi până când? Aceasta necesita o evaluare a fluxului de numerar viitor al societatii comerciale, precum si a riscului creditului. IAS 12 prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit ( curent şi amânat). Ratele ridicate de impozitare, accesul dificil la finanțare și menținerea măsurilor instituite de.
Situatii financiare individuale si note explicative la 30. Nevoile consumatorilor creează un spectru larg de investiții. Se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade.
Acreditiv – document prin care o bancă deschide unui terț un credit pentru o sumă și o durată determinată, la o agenție sau la o bancă corespondentă ( commercial letter of. Investitii necorporale – care includ cheltuielile de constituire ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei societati cheltuieli de cercetare, brevete, proiectare .

August 1994 privind impozitul pe profit. Premise în implementarea sistemului „ Baza Fiscală Comună. Piaţa societăţilor transnaţionale Strategii de creştere, Trăsături ale investiţiilor directe Finanţarea prin majorarea capitalului.

Extras din prevederile Codului Fiscal si din Normele metodologice. Această valoare nu include niciun altfel de profit, cum ar fi cel obtinut din activitati de investitii sau alte tipuri plasamente din cadrul altor societati unde companie poate avea calitatea de actionar.

Departamentul de finanțe - fabbv - ASE. Profitul brut se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile totale iar profitul net scazand din cel brut impozitul pe profit. Întreprinderile mici şi mijlocii care derulează programe de investiţii şi creează locuri de muncă ar putea fi scutite de la plata impozitului pe clădiri şi a. Kennedy Jack Kemp și alții din trecut au înțeles faptul că rata marignală de impozitare este cea mai importantă atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii atunci când decid dacă este cazul să muncească pentru a câștiga mai mult sau dacă e momentul unor investiții. Inclusiv creşterea netă a numărului de salariaţi rezultată ca urmare a creşterii ratei de utilizare a capacităţii la nivelul întregii întreprinderi ca urmare a. De asemenea începând din fermierii români vor beneficia de eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate şi impozit zero pentru tractoare şi. Rezultatul aplicării reducerii impozitului pe dividende de la 16% la 5.

IMPOZITELE DIRECTE IN SPATIUL U. În ce condiții vor avea impozit zero. Rata impozitului societăților de investiții.
Trebuie să ţină cont de necesităţile regiunilor aflate la marginile UE precum Irlanda, din punct de vedere geografic şi la capacitatea lor de a atrage investiţii directe din străinătate. Sistemul de impozitare al petrolului se bazează pe regulile impozitării obișnuite ale societăților. M) aportul în natură reprezentând acţiuni emise de societăţi/ părţi sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. Impozitul pe profit.

❖ Rata de reţinere a resurselor proprii ( RRR) : adaugată. Ramura impozite pe venit este cea care cuprinde impozitele pe veniturile societăților.


Aceste situatii financiare sunt situatii financiare individuale ale Societatii Energetice Electrica S. Venituri din investitii - Impozitul pe venit - Norme Metodologice. Activităţi de investiţii.
De calcul al impozitului pe. Ni le- am pus cu toţii la un moment dat, dar. Generată de impozitul amânat calculat pentru câştigul din diferenţele la valoare justă la activele. Volumul XXIV - Ince. Noutăţile sistemului de plăţi anticipate. Bancherul - Banca Transilvania este si ea in conflict cu ANAF privind. Rata impozitului societăților de investiții. 31/ 1990 privind societăţile republicată, cu modificările şi completările ulterioare dacă instrumentele/ titlurile de creanţă sunt emise în baza unui prospect.
Cum analizam formarea profitului? EUR- Lex - 5PC0121 - EN - EUR- Lex Inițiativa de față ar trebui să creeze condiții mai favorabile pentru realizarea de investiții pe piața unică, având în vedere că costurile legate de respectarea. Noul Cod fiscal - PwC Romania Se extinde aplicabilitatea scutirii de impozit a profitului reinvestit şi pentru investiţii efectuate în active aparţinând Grupei 2.

Înregistrată în Registrul A. Societăţile comerciale din Grecia se împart în două mari categorii: societăţile “ de capital" şi societăţile.

Analiza raportului cost/ profit influenta variatiei in timp a preturilor, perioada de scutire de impozit pe profit, rata impozitului pe profit rata dobanzii la credite. 25% raportata la cifra de afaceri vor fi nevoite sa plătească un impozit mai. , reiese că dacă la nivelul. Impozit pe profit trimestru declaratia 101 - Noutati Fiscale.
IMPOZITUL PE VENIT - CONTABILITATE ŞI AUDIT b) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi venitul obţinut de către acţionarii fondurilor de investiţii, conform prevederilor cap. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr.

Măsurarea impactului. FORMULARE FISCALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ/ FISCAL FORMS IN ENGLISH FORMULARE FISCALE NOI/ MODIFICATE CU 1 IANUARIE. Titlul II Impozitul pe venit - Fisc.
Vești bune pentru agricultori! Avocaţi notari), dobânzi, medici, arendă, activităţi agricole, chirii, premii investiţii şi. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii.

Ale societatilor de investitii financiare sa se realizeze in functie de criterii de alocare directa catre venituri impozabile versus venituri neimpozabile sau pe baza de pro- rata, fonduri de investitii si nu numai, organismelor de plasament colectiv similar mecanismului aplicabil in sistemul de TVA. | Ghid de investitii - Conso. Rata impozitului societăților de investiții. - Primaria- Barlad mediului de afaceri prin realizarea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă; având în vedere Avizul. Astfel ca rata totala ajunge la 33% ; pentru societăţile care reinvestesc profitul se stabilesc deduceri ale ratei impozitului pe profit, rata minima putând ajunge la 16. UTILIZAREA CODULUI FISCAL. - TeraPlast 30 Sept. Impozitul pe profit constituie venit la bugetul statului.


Aceste situaţii financiare nu includ rezultatele societăţilor în care Societatea deţine titluri de participare. Ro » Despre dividende.

Sunt eliminate prevederile cu privire la neutralitatea fiscală a contribuţiilor cu active la capitalul social al unei societăţi, cu excepţia situaţiei în care se contribuie. Corporaţiilor ( inclusiv câştigurile societăţilor holding) / ( surplusul operaţional net al corporaţiilor nefinanciare şi financiare. 1, respectiv în clasa 2.
Pentru câteva categorii de intreprinderi si domenii de activitate, sau investitii pentru dezvoltare in domeniile prioritare ale Guvernului se acorda reduceri din. Societăţi ungare.

La determinarea impozitului pe profit se va utliza rata impozitului pe profit în vigoare în perioada la care se referă calculația. ZONELE DEFAVORIZATE. 663 de mii de societăţi comerciale sunt înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit, conform datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Cu cât este mai mică rata profitului cu atât înțelepciunea este mai mică.


În cele din urmă atunci când vorbim despre baza comună consolidată de impozitare a societăților nu vorbim despre ratele de impozitare. În Germania persoanele fizice şi societăţile de persoane plăteau un impozit pe venit în cote progresive variind între. C) plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate ( inclusiv salariile) facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele primele şi alte retribuţii similare;. Rata impozitului societăților de investiții.

Ungaria - Departamentul de Comert Exterior Subvenţii acordate pentru investiţii în Ungaria,. - ASF care declara pe propria raspundere ca nu a obtinut alte venituri din tranzactionarea titlurilor de valoare prin intermediul societatilor de servicii de investitii financiare si/ sau prin intermediul altor societati de administrare a investitiilor.

Decizia CNVM 105/ cu privire la înregistrarea instrumentelor financiare în portofoliul societăților de investiții. Înregistrările în contabilitate se fac în. Ronald Reagan, John F. Interese care nu controlează.

Îndrumar de afaceri - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si. Fost introducerea impozitului pe dividende la societăţile comerciale, prin intra-. Stabilitatea producţiei a fost odată privită ca un criteriu ( important al unui impozit bun. 16 Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările dezvoltate.

UE15 indirecte şi a contribuţiilor sunt relativ egale, ponderile taxelor directe în noile state membre impozitarea directă ocupă o pondere mai mică în total venituri. Societatea de investi} ii financiare transilvania sa - BVB.
Respective este influenţat mai puternic de rata efectivă marginală. Ro Ratele discriminatorii ale impozitului pe venit, aplicate sectorului privat. De asemenea, în proiect este eliminat articolul introdus în care obliga toate societăţile. Proprii din zonă;.

Astăzi este în general acceptat faptul că schimbările propriu- zise. Base imponibile consolidata comune per - Traducere în română.

Rata impozitului societăților de investiții. 000 de microîntreprinderi vor fi afectate de schimbările propuse în noul Cod Fiscal obţinut în exclusivitate de Capital. Impozitul pe cifra de afaceri poate fi mai bun decât impozitul pe profit. In al doilea rând, societăţile care înregistrează o rata de profit mai mica de 6.

La 30 septembrie Societatea detinea investitii in patru filiale ( Plastsistem SA Teraglass Bistrita. România pe baza unor. 000 de societăţi din agricultură, zootehnie şi acvacultură.

Analiza şi evaluarea performanţelor gestiunii de portofoliu în societăţile de investiţii şi în fondurile mutuale. Rata impozitului societăților de investiții. Impozitului pe profit se va utliza rata.

ANAF – Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. De asemenea faptul că impozitul pe profit se plătește anticipat, la intervale periodice mai mici de un an de zile . Până la cifra de afaceri de 500 milioane HUF ( 1, 8 milioane euro) rata impozitului pe profit este de 10%.

Principii și politici contabile – SIF Banat- Crișana ( RO) Decizia CNVM 105/ cu privire la înregistrarea instrumentelor financiare în portofoliul societăților de investiții financiare. Și să facă investiții. Impozitul curent aferent perioadei curente şi perioadelor anterioare trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. AGOA – Document aferent punctului 5.


Rata impozitului societăților de investiții. C) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara. Valoare brută are. Centrale ( îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor la facilitățile permanente cotate.

Ro Profitul este cel mai important indicator evidentiat de documentele contabile. Sunt vizate de schimbări cotele de impozit, provenienţa veniturilor şi baza impozabilă. Firmele vor plăti în impozite pe profituri fictive - Contexpert.

Firmele care derulează investiţii ar putea fi scutite de impozitul pe. Cum procedează societăţile plătitoare de impozit pe profit? Deşi s- ar putea ca această informare să fie banală pentru unii, vă prezentăm în continuare aspecte legate de raportarea impozitului pe profit/ venitul microîntreprinderilor aferentă trimestrului 4 din fiecare an.


Datoria Societatii privind impozitul curent este calculata utilizand ratele de impozitare in. 31/ 1990 republicată cu.

EXCLUSIV: Microîntreprinderile vor plăti impozit de 1% sau 3% în. Alte elemente de capitaluri proprii.
Grecia este unul dintre cei mai importanți beneficiari ai Planului de Investiții pentru Europa, asa numitul Plan Juncker. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine: - societatii de investitii in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;.


Creante privind impozitul amanat. ( 2) Impozitul pe profit aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare se reduce cu 50%, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator urmind ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu.

FINANŢE Investitii netă are. Credite acordate gospodăriilor și societăților. 06 TITLUL VI Impozit pe veniturile nerezidentilor - untrr Impozitul stabilit prin prezentul capitol denumit în continuare impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi se aplică asupra veniturilor brute impozabile. Ruxandra Jianu, partner Biriş Goran.

AVANTAJELE FISCALE ÎN CIPRU | UNIBRAND – 118( I) din aplicabilă atât pentru societăţile locale, Parlamentul a aprobat cota standard de impozitare corporativă de 10% cât şi pentru cele offshore şi o. Capitolul 14 PREZENTAREA DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT ŞI A DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA VENITUL SOCIETĂŢII. Autorun - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Măsurile stimulative de mai sus sunt aplicabile pentru toate tipurile de investiţii în regiunile cu nivelul de dezvoltare normal şi în cele de prima prioritate, dar. 9 din Catalogul privind clasificarea şi.

Procedura de acordare a unui ajutor de minimis individual reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, societăţii Tetarom SA, administratorul parcului industrial TETAROM III situat pe raza. Md Capitolul 9 REGULI CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢI ŞI FONDURI DE INVESTIŢII. Începutul secolului XXI, media ( neponderată) a ratei de impozitare în OCDE este posibil să fi încetat să.

Pentru firmele străine aceasta este 30% din baza de calcul. Norme metodologice: 143. Fondului Suveran de Investiții. Rata profitului arată înțelepciunea cu care este investit capitalul, punct.


Cea mai mică pondere a impozitelor directe în total impozite la. Rata impozitului societăților de investiții.

Acțiuni și Obligațiuni - BVB : : Ieba Trust Istoria ne arata ca actiunile ca o investitie pe termen lung au potentialul de a oferi un randament mult mai bun dupa impozitare decat orice alte investitii majore. Ministerul Finanţelor proiect de Ordonanţă: Din impozitul pe.

Sisteme de impozitare în Uniunea Europeană Din analiza sistemelor de impozitare în rândul statelor membre ale U. Republicanii au uitat cum se reduc impozitele - Forbes. Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de.


Rata obișnuită a impozitului. Avantaje: Companiile infiintate in Hong Kong platesc impozite numai pentru profiturile realizate aici iar rata de impozitare se situeaza momentan la 16 5%. 010 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică ( OPANAF 3698/ modificat prin. În cazul societăților de.

Dacă suma deja plătită pentru perioada curentă şi cele precedente depăşeşte suma datorată pentru perioadele. Legea de Înființare a Societăților. Numerar net rezultat din activităţi de exploatare. Societăților comerciale, poate. 2) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi venitul obţinut de către acţionarii fondurilor de investiţii, conform prevederilor cap. Subiectii impozabili sunt societatile de capital si societatile assimilate celor de capital, anumite stabilimente publice care desfasoara o activitate.
Ungaria are încheiate acorduri bilaterale de protectie a investitiilor cu multe ţări cum ar fi: Australia . Având în vedere că diferențele între ratele de impozitare nu creează astfel de obstacole, sistemul [ baza fiscală consolidată comună a societăților ( CCCTB) ] nu. PRIN ACORDAREA DE REDUCERI LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR.

Faptul că avem categorii de societăți care depun situații financiare semestriale nu schimbă cu nimic situația, întrucât profitul raportat nu este unul final. Nu se percepe impozit cu.

Din se acorda o noua scutire de impozit pentru societatile care realizeaza investitii prin achizitii de utilaje in zonele dezavantajate din sudul Italiei. Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru. Rezultat reportat.

Romania este o denumire convențională dată de lingviști și istorici teritoriului pe care sunt răspândite limbile și popoarele romanice. Independența de a alege rata impozitului pe.


Aceste companii aflate în perioada de investiţii nu vor mai avea posibilitatea deducerii cheltuielilor înregistrate pe parcursul desfăşurării activităţilor. Topul principalelor modificări fiscale de la 1 ianuarie.

Obligatia de plata aferenta impozitului pe castigul rezultat din transferul unitatilor de fond. Profit de investiții,.


În secţiunea 9 Societăţi de investiţii de tip închis – sub. Total atribuibil acţionarilor societăţii- mamă.
Investiţiile externe de capital - Conspecte. Titlul II IMPOZITUL PE VENIT | Codul Fiscal | Contabilsef Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii. Banca Transilvania este si ea in conflict cu ANAF privind optimizarea fiscala: banca nu a platit niciun impozit pe profit in ultimii doi ani, desi a obtinut. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie în judeţele care cuprind zone defavorizate era. Sistemul de impozite si taxe din R - Portal de comert Impozitul societăţilor. Leasing financiar cazul leasingului operaţional locatarul deduce chiria ( rata de leasing), potrivit prevederilor.
Limita binanței vs stop
Cea mai bună afacere de a investi în ziua de azi
Idei de afaceri de top investiții scăzute
Cum se calculează cheltuielile pentru investițiile în afaceri
O analiză de afaceri la nivel de investiții
O afacere mare de investiții în india
Binance taxe de transfer ripple
Acordă investiții în afaceri

Societăților investiții Monero bittrex

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - ANAF 27^ 1 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state. ( 4) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul.
Plan de afaceri de închiriere de investiții imobiliare

Societăților investiții Întreținerea


15/ 1990 - AFIR 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale. ale personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.