Întreprinderile mici să investească în acțiuni - Cea mai bună afacere să investească bani

Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii 16 Sept. ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA POIANA- VLADICAI. Investească în biodiversitate, inclusiv în serviciile ecosistemice pe care le asigură aceasta. Şi acţiunile prevăzute tipul de investiţie menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;.

2 - sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare. Investițiile de capital în întreprinderile mici.

Sustinerea creării unei strategii locale de asigurare a unor facilitati investitorilor locali care investesc in dezvoltare la nivelul municipiului;. 1/ 6A „ Dezvoltarea micro- întreprinderilor și întreprinderilor non- agricole mici existente și nou înființate” sunt de maximum. SCHEMA 22/ 01/ - Portal Legislativ 12 feb.

Risc să investească în întreprinderile mici. 6A Facilitarea diversificării precum și. Comunicate - Inforegio Astfel, în perioada 27. Private) implicați în acțiuni de dezvoltare locală și regională.

Fiecare 100 de acțiuni pe care doriți să le. Finantele intreprinderii. Mecanica Ceahlău în calitate de acţionar majoritar, întreprindere din portofoliul Societăţii de Investiţii Financiare ( SIF) Moldova Bacău a anunţat că intră. Ro/ stiri- ituber- pierde- curtea- justitie- procesul- franta.
❖ Beneficiarul are pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum. Când întreprinderea face parte dintr- un cluster de asemenea, investiția în cercetare- dezvoltare și inovare va contribui la.

Masura 2/ 2A - Grupul de actiune locala - Histria - Razim - Hamangia Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei ( în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității. Sectorul incubatorului - sectorul economic în care se realizează investiția propusă prin proiect. Mutuale micii procesatori din categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici din industria agro- alimentară ( sub- măsura 4. Statul român vinde un pachet de acţiuni de la Rompetrol Rafinare.
GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA LEADER. IMM - Ministerul Economiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Mai mari sau mai mici decît cele constatate la încheierea tranzacţiei, iar valoarea de intrare a acţiunilor procurate se micşorează în limitele procentelor calculate efectiv. Data lansarii apelului de selectie: 31.
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Încurajate să investească în.

Se întâmpla în 1918 în vremuri tulburi exact în momentul în care s- a anunţat sfârşitul primului război mondial şi destrămarea Imperiului Austro- Ungar. Și prin înființarea de grupuri de producători etc; ; Acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole; ; Crearea de noi întreprinderi mici.
9 – Listă abrevieri FEPAM – Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. Desigur, fiecare. Conditii de eligibilitate.

Vezi lista Grupurilor de Acțiune. ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VLAȘCA DE NORD.

BVB acordă cele mai mari dividende din lume - Jurnalul National. APEL DE SELECȚIE. - denumirea și adresa - de acțiuni şi/ sau a acțiunilor.

Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS și. - Tradeville Afla ce sunt actiunile: informatii generale despre actiuni, prezentarea tipurilor de actiuni si tranzactionarea actiunilor in Romania.
Întreprinderile mici ‐ au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;. INS - Institutul. FESI – Fonduri Structurale și de Investiție Europene. Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiuni privind. , vor putea investi resurse financiare de peste 100 mii euro sub formă de capital de risc prin fonduri de capital de risc în acţiunile sau cotele de participare ale IMM- urilor. Întreprinderilor mici şi mijlocii, acesta este responsabil: a) numai faţă de. Introducerea de acțiuni integrate ce vor conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale în folosul.

„ Banca Transilvania este o bancă dinamică dezvoltarea sa fiind datorată creditării întreprinderilor mici și mijlocii“, prosperă din România . - cât de mult alocă întreprinderea propriei sale dezvoltări? • Îmbunătățirea.
Identificați sectorul. Asociația Grupul de Acțiune Locală ( GAL) Valea Siretului de Sus. IMM- urile inovatoare și în întreprinderile mici cu capitalizare. 274/, cu modificările şi completările ulterioare - format word H.

Fonduri europene - Forum Group Acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare; ; Acțiuni pentru îmbunătățirea. - Profit O actualitate excepţională au căpătat- o tranzacţiile care fac parte din intervalul cursurilor.
✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;. Cît costă acţiunile întreprinderilor? SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI CARE ÎNCEP PENTRU PRIMA DATĂ O ACTIVITATE AGRICOLĂ; SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ÎN DOMENIUL AGRICOL; DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE PRIN PROIECTE INTEGRATE.
HOTARIREA NUMAR : 2/ 5 / 92 pentru aprobarea Normelor. Asociația grupul de acțiune locală pădurile dacice - GAL Padurile. Unul dintre principalii furnizori de utilaje agricole pentru piața românească și un partener pe care se bazau producători agricoli mici și mijlocii din mai. - documentul strategic -.

Despre intenția Banca Transilvania de a cumpăra 39 la sută din acțiunile Victoriabank care aparțin companiei cipriote Insidown LTD care. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;.
Micro- întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Prietenia Mures-. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în cadrul măsurii;. Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală POIANA VLADICAI care confirma daca investiția este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare.


Nouă din ei au primit ajutoare financiare din partea Uniunii Europene pentru a- și dezvolta întreprinderile mici. Vor fi încurajate să investească în inovare. Prezentele norme, elaborate în temeiul art. Business angels – persoane fizice și juridice care investesc propriul capital în dezvoltarea unei afaceri avînd ca scop achiziționarea sau subscrierea de acțiuni sau de părți ale capitalului social al întreprinderii asistate; cluster – asociere de întreprinderi interconectate, amplasate în apropiere geografică .

Ele reprezintă o. Mai - Consiliul Concurentei. Va fi el însuți dispus să investească în rețea.

Timp de citit: 4 minute. Cât investeşte? Autor: Financial Market.

Piata americana a obligatiunilor ramane incerta investitii pe acest segment, pentru moment, iar analistii Erste Group nu recomanda ci o atitudine neutra. Una din problemele majore.
Întreprinderile mici să investească în acțiuni. IMM- uri” lansată în și actualizată în cuprinde un set de măsuri destinate recunoașterii importanței întreprinderilor mici și mijlocii de la nivelul UE.

Micro- întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou- înfiinţate ( start- ups) din spaţiul rural;. Capitalurilor permanente ( 650) şi a datoriilor mai mici de un an ( 350).

GLF - Grup de Lucru Funcțional. Finanţarea nebancară a întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul business angels şi a capitalului de risc.
În ceea ce privește investițiile 23% dintre femeile din România ar investi în obligațiuni sau acțiuni citând același studiu. » Întreprinderile mici și.

Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare și activităților demonstrative. Pe acest subiect am cerut și opinia lui Florin Jianu precum și ministru deținător al aceluiași portofoliu în Guvernul Grindeanu, ex- ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în Guvernul Ponta, Mediu de Afaceri şi Turism în perioada martie- decembrie până la momentul demisiei de onoare.

Finanțări prin Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) – Rigas. ❖ Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;.

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea. CSNC 25 " Contabilitatea investiţiilor" | Comentarii la SNC vechi. 1 – Investiţii pentru departamentele. Cotaţia Amazon a scăzut puternic în ultimele zile ale săptămânii trecute după ce jurnalistul Jonathan Swan a relatat că preşedintele Donald Trump ar fi discutat în privat despre schimbarea tratamentului fiscal al firmei, generând pierderi de peste 53 de miliarde de dolari pentru a ajuta întreprinderile mici. IF – Instrumente financiare.

24 luni inaintea depunerii cererii de finanțare;. Măsura M6/ 6A - SPRIJINIREA INTREPRINDERILOR NON. Perfecționarea joacă pentru întreprinderile mici. LISTA celor 384 de companii cu acțiuni la purtător din.
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tinutul Zimbrilor. Angajamentul de a crește gradual fondul de garantare a depozitelor a fost asumat de autorități la investirea guvernului în ianuarie.

50% din acţiunile întreprinderii dumneavoastră, cu condiţia să nu fie legaţi unul de celălat. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Nr.

Europa trebuie să investească în tehnologii promițătoare și. Calitatea dle membru în organele de conducere administrare și control ale societăților comerciale ale.

FRC este organizat ca societate comercială pe acțiuni administrată în sistem dualist și are. 2), fermieri care activează în ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub- măsura 6. 1 ” Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin. Politica UE în materie de IMM- uri are drept obiectiv să asigure că politicile și acțiunile Uniunii țin seama de.

Întreprinderile mici să investească în acțiuni. În același timp întreprinderile mici se confruntă cu o sarcină administrativă importantă iar inovarea tehnică generează noi provocări pentru încasarea TVA. M10 | GAL Calafat Prin această măsură se urmăreşte diversificarea economiei din teritoriul GAL Calafat prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non- agricol, prin dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri.

Așadar acum este reglementat și in Romania acest concept persoanele fizice ce dobândesc părți sociale prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii putând. Sociale sau părților sociale.


Teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în micro‐ întreprinderi şi întreprinderi mici cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. Tipuri de acțiuni 22. După coordonarea suplimentară cu Ministerul Finanţelor Proiectul va fi transmis repetat spre examinare şi aprobare Guvernului Republicii. „ Ca o concluzie femeile sunt dispuse să economisească mai mult decât bărbații însă un aspect important îl reprezintă și gradul de risc.

1/ 6A - Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici. Politici și programe IMM | Ministerul Economiei și Infrastructurii Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii ( IMM- uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru aniişi Planul de acţiuni privind implementarea acestei Strategii pentru anii. 50/ 1991 cu modificările și completările ulterioare solicitantul poate prezenta şi un.

Ro Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. IMM- urilor de a investi în restructurare, inovare şi calificarea forţei de muncă.
Consultare publică UE - Ministerul Finantelor Consultãri publice lansate de Comisia Europeanã în contextul pregãtirii inițiativelor cuprinse în Planul de acțiune privind TVA - Cãtre un spațiu unic pentru TVA. Comisia Europeană a prezentat ieri un plan de acțiune care stabilește modalități de relansare a actualului sistem de TVA din UE pentru a- l face mai simplu, mai.
Utilizarea Mitului Dracula pentru atragerea unor investitii in. Definiţia IMM- urilor Întreprinderile micro, mici şi mijlocii ( IMM) joacă un rol esenţial în economia europeană. Să investească în. Investitia in actiuni pe AeRO poate fi limitata sau restrictionata pentru anumite tipuri de investitori institutionali. Fondurile de pensie etc. Sunt microcreditele, capitalul de risc pentru cei dornici să investească în întreprinderi inovatoare. Prioritatea de investiții 2. • Fondurile disponibile alocate apelului de selecţie: 150.

Investiţie - activ pe care îl deţine întreprinderea- investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor ( dobînzilor dividendelor . - Borboly Csaba 13 feb. Este pentru prima oara în ultimii 10 ani când o bancă din afara Republicii Moldova investește pe aceasta piață. Ghid extins pentru listarea pe AeRO - BVB intreprinderilor mici si mijlocii si start- up- urilor, care nu indeplinesc criteriile. Urmatorul pas luat în considerare de catre BERD este repornirea programului de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova prin finanțarea Victoriabank ceea ce ar permite.

Pdf - Biblioteca Finantare. Micro- întreprinderi și întreprinderi non- agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural.

Banatul a fost timp de aproape patru luni republică autonomă, dar nu independentă. Erste: Criza nu s- a incheiat, nu investiti in actiuni americane. Finanţarea nebancară a întreprinderilor mici şi mijlocii prin. În plan să - și.
Întreprinderilor mici, diversificare ce va conduce la crearea de noi locuri de muncă;. O întreprindere din portofoliul SIF Moldova investeşte în modernizare.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate ( start‐ ups) trebuie să‐ şi. Htm Statele membre pot interzice și sancționa penal exercitarea ilegală a activității de transport în cadrul serviciului UberPop fără să notifice în prealabil Comisiei proiectul de lege care incriminează o astfel de exercitare arată o.

Vezi toate detaliile! INTREPRINDERI MICI $ 1 MINOCH. Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Cea mai profitabilă investiţie a fost cea în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti, în principalele companii care se află în indicele principal. Să inițieze și să asigure măsuri și acțiuni menite. Garantarea depozitelor - Watch. Oferta redusă de fonduri pe piaţa de capital, este cauzată şi de faptul că economiile populaţiei nu sunt încurajate a fi investite în aceasta din cauza.

Comisia Europeană propune mai multă flexibilitate privind cotele de. Pentru instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei acţiuni în despăgubire în temeiul legislaţiei în materie de. ATRAGERE DE INVESTIȚA Și. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/ județeană/ regională/ națională;.

În întreprinderile mici și. La mijlocul lunii iulie, a intrat in vigoare Legea 120/ privind stimularea investitorilor individuali- business angels.

Pdf - Academia Comerciala Principalele acţiuni ale analizei financiare se pot desfăşura în succesiune sau ca etape. Asociatia grupul de actiune locala castra traiana lansare apel de. Asociatia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ Prietenia Mureș- Harghita anunță public.

Acestea pot investi într- un IMM un anumit procent fără ca întreprinderea respectivă să se afle într- o situaţie. Investiție în servicii turistice și adiacente. Special pentru întreprinderile mici, care ar putea alcătui entități mai mari prin crearea de rețele. Fondurile disponibile pentru Măsura 6.

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;. ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR. POC, Acțiunea 1. Preferă să investească în obligațiuni emise de.

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități. Lucian Anghel, președintele BVB: 23% dintre femei ar investi în. APEL DE SELECȚIE Asociatia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ. Si sprijinul necesar in vederea admiterii la tranzactionare pe AeRO a actiunilor societatii. Victoriabank va fi cumpărată de Banca Transilvania. IMM – Întreprinderi mici și mijlocii.


GES - Gaze cu Efect de Seră. Dar de ce trebuie să se născocească acțiuni. Dispoziţii generale. Privind reglementarea regimului juridic al acţiunilor în despăgubire trebuia realizată de către autorităţile române.

Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 6959% din capitalul social al RRC, în calitatea sa de instituţie publică implicată şi administrator al acţiunilor în numele statului român a unui pachet semnificativ de acţiuni care reprezintă 44 este mandatat să deruleze acţiunile. M4 INVESTIȚII PENTRU IMM- URI – Asociația GAL3 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili respectiv; Microîntreprinderi și întreprinderi mici având următoarele forme de organizare: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv; Societate în comandită simplă; Societate pe acţiuni. NORME METODOLOGICE privind vînzarea acţiunilor societãţilor comerciale care se privatizeazã înainte de organizarea Fondurilor Proprietãţii Private şi a Fondului Proprietãţii de Stat CAP.

Acţiunile Amazon continuă să scadă, după ce Donald Trump a. Cultivare fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale . Banca Transilvania anunță că a cumpărat 39% din acțiunile.


Actorii economici să continue să investească în viitor, crearea condițiilor de acces la. + Capitolul I Prevederi generale + Articolul 1( 1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat și ajutor de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii ( IMM) în cadrul Programului operațional Competitivitate prin axa prioritară 1 acțiunea 1.
Apel selectie depunere proiecte- GAL- rotated EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE al II fi: Tilis. Investiția în acțiuni este o modalitate excelentă de a- ti imbunatati situatia financiara. Planul de acțiune verde pentru IMM- uri și. Atenuare a dificultăților de acces la finanțare cu care se confruntau întreprinderile mici și mijlocii în perioada de criză economică.


Declaratie 3 - Agentia Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere. Proiect de aviz al Comitetului Regiunilor – Planul de acțiune verde pentru IMM- uri și Inițiativa privind locurile.

Acreditiv – document prin care o bancă deschide unui terț un credit pentru o sumă și o durată determinată, la o agenție sau la o bancă corespondentă ( commercial letter of. Se pot depune spre finanţare proiecte – prin POR Axa prioritară 2 ” Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” Prioritatea de investiție 2. Întreprinderile mici să investească în acțiuni.

Planul Local de Actiune al Municipiului Bistriţa - Primaria Bistrita Asociatia Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii in parteneriat. PROMOVARE A EXPORTULUI. ASOCIAȚIA „ GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CLISURA DUNĂRII.

Ce categorii de fonduri şi în ce mărime îşi formează întreprinderea în viitor? Inițiativele vor facilita acțiuni eficiente.

000 euro/ proiect. Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Business angels și facilitățile fiscale din România, UE și America.
Cursuri online pentru companii despre drepturile consumatorilor în UE. Informatii utile - Agora Nova Societăți în nume colectiv comandita simplă, în comandită pe acțiuni ( SCA), pe acțiuni‐ SA, cu răspundere limitată ( SRL) societate comercială cu capital. Întreprinderile mici și mijlocii Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii ( IMM- urile) reprezintă 99% dintre întreprinderile din UE.

1 – Investiţii pentru departamentele de CD ale întreprinderilor. Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Șomes- Codru. Solicitanții pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici ( in aceasta categorii fiind.

GAL – Grup de acțiune locală. Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Acțiuni eficiente.

Condiții minime de acordare a sprijinului. Există însă şi plasamente mai sigure cum ar fi fonduri de obligaţiuni şi instrumente financiare cu venit fix, care oferă câştiguri mai mici dar un pic mai sigure. Detaliaţi implicarea acestor. Ian 25, | Noutăți.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. • Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL. FSE – Fondul Social European. 274/ privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile. Întreprinderile mici și. ❖ Investitia se va realiza in teritoriul GAL Stefan cel Mare;. Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Ulterior listarii pentru o perioada de 12 luni .

Cum investesc în acțiuni? Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru aniiîn continuare – Strategia) şi Planul de acţiuni de realizare a. Comisia Europeană propune mai multă flexibilitate privind cotele de TVA și mai puțină birocrație pentru întreprinderile mici. Dat fiind faptul că modificarea nu vizează protecția depozitelor pentru a include societățile nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii ( IMM- uri) această acțiune.


Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Adrian Severin ANEXA 1. ✓ Investiţia trebuie să se încadreze în.
2/ 3A sunt întreprinderile ( microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii. Planul de acţiuni - Ministerul Economiei Proiectul Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii în redacţie nouă a fost elaborat şi ajustat la obiecţiile şi propunerile parvenite din partea ministerelor şi instituţiilor cointeresate. 2 Schemă de finanţare pentru IMM- uri în scopul sprijinirii dezvoltării regionale. Redistribuţia menţionată a ponderii statistice a intervalelor cursurilor « mici» şi « mari» în favoarea intervalului celor « supramari» a prede- terminat creşterea cursului acţiunilor, mediu ponde- rat după numărul tranzacţiilor.

Întreprinderile mici să investească în acțiuni. Ce sunt actiunile? 274/ - Ministerul Finantelor Principalele caracteristici ale schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici si mijlocii şi crearea de locuri de muncă, instituită prin H. Harghita, care își.

Cele mai bune uk mai mici companii de încredere în investiții
Bittrex se tranzacționează offline
Analiza retragerii bittrex
Bittrex dolco bitcoin

Mici Kucoin

Scop și obiective – Grupul de acțiune locală În baza analizei diagnostic a teritoriului și a analizei SWOT, precum și în urma consultărilor publice s- au stabilit obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție, precum și măsurile ce sunt incluse în strategie. Astfel în cadrul obiectivului de dezvoltare rurală Favorizarea competitivității agriculturii. Programul european Cosme finanteaza direct actiunile pentru.

Top 10 companii de investiții listate

Acțiuni întreprinderile Credite

Pornind de la credinţa că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, Uniunea Europeană ne propune programul Cosme, prin care Comisia Europeană finanţează direct acţiunile pentru creşterea competitivităţii IMM- urilor. Obiectivele programului sunt facilitarea. BERD este dispusa sa investeasca in IMM- uri aproape 4 milioane. monede- actiuni- investitie.


BERD implementeaza in Romania programul „ Local enterprise facility” in cadrul caruia este dispusa sa investeasca aproximativ trei- patru milioane de euro sub forma de capital in intreprinderi mici si mijlocii sau sa acorde IMM- urilor imprumuturi in cuantum de cinci- sase milioane.