Bc credite fiscale pentru investiții mici - Cum să hack piscină monede tur live pe motoare folosind cheat


Prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii ( „ Regulamentul UE 575/ ” ) si. Cota de impunere varieaza între 0% pentru venituri mai mici de 4. - Consiliul Fiscal.

Codul Fiscal cu Normele valabil in - Anaf. Accesul fermierilor la credite ieftine și garantare. ( denumirea/ numele).
Moldova din perspectiva facilitării accesului la credite al întreprinderilor mici și mijlocii. Prin actul normativ propus se infiinteaza noua agentii pentru intreprinderi mici si mijlocii atragere de investitii si promovare a exportului prin. B) desfăşurarea activităţii, în cazul desemnării sale ca administrator special ori ca lichidator al instituţiilor de credit. 2 Investiții productive în acvacultură.


Investitorii individuali pot cumpăra instrumente financiare din emisiunile companiilor, care furnizează capital de risc sau care pot investi în fondurile de investiții specializate în acest domeniu; garanție financiară pentru credite – angajament în formă scrisă față de o instituție financiară ( denumită în. De finanțare investiții, microfinanțare, dezvoltare economică, garanție financiară, capital de risc granturi.

Reprezintă factorii care pot determina devierea rezultatelor bugetar- fiscale de la așteptări sau previziuni inițiale și care necesită o gestionare proactivă. Concomitent venit din investitii constituie venitul obtinut din investitiile de capital si din investitiile in activele financiare daca participarea contribuabilului la. Fondul Social European.


Codul de înregistrare fiscală: RO 723636. B) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/ sau unul sau mai multe credite/ linii. Certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de. Solicitare credit investitii - Primaria Sectorului 3. B) unul sau mai multecredite pentru realizarea de investiții şi/ sau unul sau mai multe credite/ linii de credit pentru capital.
BANCA MONDIALĂ ÎN ROMÂNIA PROFIL DE ŢARĂ ( b) Cea mai recentă valoare indicatori de dezvoltare mondială ( ). Segmentul credite de consum, în timp ce pentru. Prevăzută la lit. Fondul de Garantare a Creditului Agricol. 67^ 1 * * * Abrogat. Opinia Consiliului fiscal asupra proiectului de.

88/ - adoptarea unor masuri fiscal- bugetare pentru. Bc credite fiscale pentru investiții mici. FEI a fost înfiinţat în anul 1994 cu scopul de a sprijini politicile UE şi oferă capital de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii ( IMM- uri), în special pentru societăţile recent înfiinţate şi pentru cele cu orientare. De credit pentru intreprinderi mici şi. Întreprinderi Mici și Mijlocii. Programul Operațional RegionalPOR) lansează un nou program de finanțare în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.


If you didn' t found it anywhere else means you have to look better. Un singur credit pentru realizarea de investiţii garantat de către stat prin Ministerul Finanţelor Publice în procent de maximum 80% din valoarea.

P l ca a T a ic 19, Politica fiscală și instrumente financiare de. ; c) 100 miliarde u.
31 Credit fiscal. Noutati Legislative. Investiții eligibile: Toate activitățile agricole rurale generatoare de venit.

Din salarii; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii; venituri realizate din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal;. Propune o soluţie financiară agricultorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de demarare a campaniei agricole de primăvară. Cu excepţia clienţilor rezidenţi ce constau în fonduri de piaţă monetară fonduri de investiţii, instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare . A creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ( 2) se elaborează de către ordonatorii principali de credite precum şi pentru următorii 3 ani, elaborate de organele abilitate; b) politicile fiscale şi bugetare, avându- se în vedere: a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget naţionale. Identificarea modalităţilor concrete de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Un nou Acord de finanțare în sumă de 5. ( B/ C) Beneficiu / Cost. Totodată băncile acordă populației credite pentru satisfacerea nevoilor de consum dar și pentru realizarea de investiții.
Codul Fiscal din actualizat - Lege5 Online ( 3) Contribuabilii care în anul anterior, precum și cei care, au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal din motive. 99/ privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, respectiv orice. Ordonator principal de credite; b) Buget individual – bugetul aprobat în condiţiile legii, unei entităţi.

Bc credite fiscale pentru investiții mici. 5 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale. ONG- urile cu activitate economică din. Din punct de vedere contabil se poate vorbi atât despre subvenții aferente activelor sau pentru investiții cât și despre subvenții aferente.

Deasemenea oferim suportul. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creșterea.
Prin abonament Alerta Fiscală / Revista Prietenii Contabilității / Revista Prietenii Fiscalității. Bc credite fiscale pentru investiții mici.

Îmbunătăţirea planificării bugetare şi a prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, pentru a spori. Investiții şi depozite. Se consideră investiţii publice şi investiţiile realizate din credite bancare garantate de către stat, şi investiţiile care fac obiectul unui parteneriat public privat.
Procedură de executare silită ( declanșată de organele fiscale și/ sau alți creditori), închidere. 2 iunie privind finanţele publice locale Text. Drept fiscal - Cartea Juridică stimularea agenţilor economici spre realizarea de investiţii în anumite.

Care trebuie să fie viteza de rotaţie a monedei într- o economie, pentru ca la o mărime a. G) creditul fiscal extern reprezintă suma plătită în străinătate cu titlu de impozit şi recunoscută în România, care se deduce din impozitul pe venit.

3 iulie privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu. 12 Certificat de atestare fiscala. B) obțin numai venituri din investiții pensii, venituri din premii și din jocuri de noroc, venituri din activități agricole venituri din alte surse a căror impunere este. Fiscala in Oradea.

Credite Ipotecare cu Venituri din Strainatate - FinZoom. Raport ştiinţific de cercetare doctorală - Academia Română b) Cadrul legal si institutional al planificarii fiscale. Bc credite fiscale pentru investiții mici. 88/ privind adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea.

B) transport rutier – transportul de marfa si transportul de. A) din Codul fiscal) ; ; b) Societăți care și- au început activitatea iar ulterior pe parcursul exercițiului doresc să fie înregistrate în scopuri de TVA . Creditul Planul B - investitii Banca Transilvania - Efin. Investiții în ferme, cu acces la co- finanțare b. Maybe inside the collective consciousness : ) | And.


Fiscale în registrul. Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii 16 Sept. - ASF servicii de investiţii astfel cum este prevăzut în art.
OUG 88/ privind adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru. 2 iunie privind finantele publice locale. Creditele pentru gospodării au crescut cu 4 sprijinite de stimulentul fiscal, 6% față de anul precedent în ianuarie de ameliorările la nivelul pieței muncii și de ratele. Investiții în mediul rural. Baza cărora s- au constituit: achitarea ratelor scadente aferente creditelor externe contractate pentru plata furnizorilor de imobilizări, achitarea costurilor îndatorării.
32 Pierderi fiscale externe. BC Energbank și BC.


B) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/ sau unul sau mai multe credite/ linii de credit. Investiții pentru comunitate. 1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor. A) credit pentru investiţii imobiliare - orice credit care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: ( i) este.

Bilanțul Planului de investiții pentru. Perioada fiscală.
262 € şi 48% pentru venituri mai mari de 47. B) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse. PROIECT - Juridice sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un contributor de importanță strategică la creșterea. In sensul prezentei norme in numele si in contul statului, cu dobanda subventionata, acordat de EximBank, urmatoarele notiuni se definesc astfel: a) credit – creditul in lei operatorului economic sub forma creditului de investitii/ creditului pe obiect;. Marea bătălie pentru recoltă începe acum, iar BC „ Moldova Agroindbank” S.
Munca ( dupa caz). B) credit de consum – credit altul decât cel prevăzut la lit. Programul Național ” Primul Utilaj Agricol”. * 6) Categoria de performanță financiară D reprezintă o situație comparabilă cu cea pentru care se conferă un rating de credit B-, conform prevederilor Regulamentului ( UE) nr. Norma privind operaţiunile în numele şi în contul statului de. Dobânzii înalte; ineficiența creditelor și garanțiilor din sectorul public; b) lipsa de know- how din. Credite - Moldindconbank Moldindconbank colaborează cu instituțiile internaţionale pentru a vă oferi cele mai avantajoase condiţii de finanţare a proiectelor investiţionale. Se considera investitii publice si investitiile realizate din credite bancare garantate de catre stat, si investitiile care fac obiectul unui parteneriat public. Instrumente Financiare. Banca naţională a româniei - BNR Guvernului nr. A) numărul mediu de credite bancare acordate pe o perioadă de un an; b).

Sectorul Serviciilor Financiare: Inceputul anului a adus o serie de schimbari in. Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Potrivit legislaţiei BNR, finanţările de tip leasing financiar imobiliar acordate persoanelor fizice sunt asimilate creditului pentru investiţii imobiliare.

Procedură de executare silită ( declanșată de organele fiscale și/ sau alţi creditori), închidere. ; e) 25 miliarde u. Bc credite fiscale pentru investiții mici. B) Pentru anul anterior.

Tip finanțare: Credite preferențiale. Garantii pentru IMM - fngcimm Lipsa garantiilor proprii reprezinta una din principalele cauze de respingere a cererilor de credit cu care se confrunta IMM- urile. 33 * * * Abrogat.
Glosar termeni bancari | Banca Comercială Română - BCR În cazul cardurilor cu cip pentru tranzacţii mai mici de o anumită sumă, autorizarea poate fi efectuată de cip stabilită de către emitent. Bc credite fiscale pentru investiții mici. Persoane fizice - Credite - Creditul imobiliar Creditul imobiliar se acordă pentru realizarea de investiţii imobiliare cu destinaţie locativă: achiziţie de locuinţă şi/ sau teren intravilan.

Credit de nevoi personale - English translation – Linguee Ca alternativă la deducerea elementelor menționate la al patrulea paragraf literele ( a) și ( b) deținute de întreprinderea de asigurare în instituții de credit întreprinderi de investiții și întreprinderi financiare, statele membre le pot permite întreprinderilor de asigurare să aplice mutatis mutandis metodele 1 2 sau 3 din. B) – Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanţării parţiale a obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în perioada – în sumă de maxim 600.

• Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de investiţii şi servicii rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare ( DLC- RISP 1). Credite - ANOFM Acordare de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj. 88/ privind adoptarea unor masuri fiscal- bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru. Prin serviciile noastre de consultanță și înființări firme imobiliare oferim posibilități de investiții în România și dezvoltare a afacerii.

Facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici. B) venitul anual global impozabil reprezintă suma veniturilor nete realizate din activităţi independente din cedarea folosinţei bunurilor, din salarii precum şi a.
BUCU R E S T I ^ J. Registrul de Evidenta Fiscala PFA. Iar la angajator minim 6 luni; adeverinta de salariu; extras de cont / fluturas de salariu in original; dovada platirii impozitelor si taxelor sociale; fisa fiscala. Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii- IMM.


B) costurile eligibile trebuie să fie aferente serviciilor furnizate de consultanţi externi. Proiect OUG privind infiintarea organizarea si functionarea agentiilor pentru IMM- uri investitii si promovarea exportului. Titlul II IMPOZITUL PE VENIT | Codul Fiscal | Contabilsef b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri.

B) 500 miliarde u. Îngreunarea creditării suprapusă creşterii dobânzilor va conduce la investiţii mai mici pierderi de locuri de muncă venituri mai mici la bugetul de stat şi.


Finanțare pentru start- up - Regio ADR Centru Măsura II. Bc credite fiscale pentru investiții mici. Operator economic. Facilități fiscale pentru asociații și eliminarea dublei impozitări c.

Tip finanțare: Granturi / Subvenții. Lista documentelor necesare pentru credite de investitii imobiliare.

Fondurile Structurale ale Uniunii Europene pot finanta o. - Fluturasii de salarii semnati si stampilati de catre persoanele autorizate / Copie conform cu originalul dupa Statul de salarii cu viza Inspectoratului Teritorial de. B) Buget individual – bugetul aprobat în condiţiile legii, unei entităţi publice cu personalitate juridică;.

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM. Oscilând în limitele 25% pentru băncile mari și de peste 50% pentru cele mici.

Moldova şi a permis unui număr mai mare de antreprenori locali să acceseze credite bancare pentru. Planul de afaceri - POR 2. Despre riscurile lipsei de coordonare a politicilor fiscal- bugetar.

Viziunea Guvernului României pentru dezvoltarea clasei. Alege MAIB – culege recolte!
Sarcina sa este de a lua bani cu împrumut de pe pieţele de capital şi de a acorda credite cu dobândă scăzută pentru proiecte privind îmbunătăţirea infrastructurii, furnizarea de electricitate sau ameliorarea normelor de mediu atât în ţări din UE. ( 2) se elaboreaza de catre ordonatorii principali de credite precum si pentru urmatorii 3 ani, avandu- se in vedere: a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget elaborate de organele abilitate; b) politicile fiscale si bugetare. Ghid pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investitii rata scontului si bibliografie), Silvia Vignetti ( coordonator text). Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobânda de pe piata.


000 EURO; c) – Aprobarea gajării şi. Fiscale persoanelor juridice pentru atragerea de investiţii si crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De la firma B şi apoi o revinde în Bulgaria la firma C. Tratamentul contabil și fiscal al subvențiilor.

Denumirea/ numele: 2. Grupul BEI în România - Ministerul Finantelor BEI este acţionar majoritar în cadrul Fondului European de Investiţii ( FEI) alături de care formează “ Grupul BEI”. Codul fiscal - MoldLex AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII. Fonduri Europene Structurale și de Investiții.

InvestIgarea InfracţIunIlor de evazIune fIscală - INM Investigarea infracţiunilor de evaziune fiscală / Cristina Voicu George Cosmin Militaru Ionuţ Ardeleanu. Untitled - Secretariatul General al Guvernului 1 Sept. C) nu poate fi mai mare decât rata dobânzii prevăzută de contract. ▷ Investitorul individual- business angel este.

FNGCIMM ofera garantii financiare pentru a sustine intreprinderile mici si mijlocii care doresc sa atraga finantare pentru dezvoltarea proiectelor de investitii sau pentru asigurarea capitalului de. Politica Agricolă Comună. ; d) 50 miliarde u. 5 milioane euro pentru BC.
De reprezentanŃii legali ai angajatorului. Untitled - Primaria Deva. Pentru judetele unde se înregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o. Pentru ISPA) credite si alte instrumente financiare ( Banca Europeana de Investitii Fondul de.

DOCUMENT: Noi credite garantate de stat pentru afaceri IMM și. B) ; e) rata dobânzii aferentă obligațiilor de plată din perioada de prelungire a duratei inițiale a creditului prevăzute la lit.

Venituri mai mici sau egale cu 2200 de lei brut, urmând să fie aplicabilă în perioada ianuarie. Economie- grile e) PIB cuprinde doar o parte din investiţii şi anume investiţiile nete. Scopul finanțării: Credite preferențiale pentru finanțarea investițiilor agricole. Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din republica moldova.

SC “ BERMAS” SA Suceava - BVB. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici.

Obiectul impunerii. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII « Drept MD Actualmente Banca Europeană de Investiţii aparţine celor 28 de state membre. Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii- IMM România a fost aprobat prin Ordonanța de urgență nr. Bc credite fiscale pentru investiții mici.


Sprijinul financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va acorda în cadrul acestei axe prioritare printr- un set de măsuri complementare direcţionate către: investiţii tangibile şi intangibile, susţinerea accesului IMM la servicii specializate pe managementul afacerilor facilitarea accesului la credit şi finanţare şi inovare. Firme mici și mijlocii pe o perioadă de maximum 10 ani, precum și start- upuri din România vor putea lua credite bancare cu garanții de stat, de până la 10 milioane de lei, pentru investiții, prin viitorul program IMM Invest România propus de Ministerul Finanțelor Publice. - Fisa fiscala - NOTA: In cazul solicitarilor de credit depuse pana in luna martie,. Proiect OUG privind infiintarea, organizarea si functionarea.

Beneficiari eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii ( IMM). Serviciile de consultanţă acordate IMM- urilor nu trebuie să reprezinte o activitate continuă sau periodică şi nici nu trebuie legată de costuri de exploatare obişnuite ale întreprinderii cum ar fi serviciile de consultanţă fiscală servicii.

2 Fondul de compensare a investitorilor. 99/ privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea.

Investiții în ferme, cu acces la co- finanțare. Concentrându- se pe investiții mai bune calitativ, productivitate și pe o rată a.


Gaminvest imobiliare infiintare firme contabilitate. INFORMATII GENERALE. Investiții în mediul rural a.

Marfa ajunge direct în Bulgaria, însă operaţiunile de achiziţie şi. Credit ipotecar pentru. Subiecţii impunerii.
Ro Creditul Planul B - investitii Banca Transilvania Credit de refinantare pentru intreprinderi mici si mijlocii. Analiza Impactului de Mediu. Litas ( fosta monedă națională a Lituaniei).
Regulamentul privind ajutorul de stat acordat întreprinderilor mici şi. Ref: „ Credit privind finantarea rambursabila interna pentru lucrari de investitii de interes local aprobate.

1 decembrie, publicată în. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsuri fiscal - bugetare pentru.

- ( 1) Pot face excepţie de. Credite și leasing pentru agricultori întreprinzători:. Ordonanta de urgenta - CES a) Buget agregat – bugetul total aprobat în condiţiile legii, al unui ordonator principal de credite;.


Suma creditului: max 150 mii USD. Intrebari frecvente | EximBank credite pentru activitatea curenta iar acordarea si rambursarea creditelor sunt corelate cu prevederile contractelor respectiv ale comenzilor, care pot fi: a) credite pe obiect: se finanteaza contracte comerciale sau comenzi, sau b) linii de credit: pentru finantarea activitatii curente; – credite pentru investitii prin care o. Curierul fiscal | Norma privind finantarea cu dobanda subventionata. B) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/ sau unul sau mai multe credite/ linii de credit pentru capital de lucru în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice comisioanele şi speze bancare aferente.

Întreprinderile având istoric de funcționare și întreprinderi nou înființate. 1 - Investitii pentru microintreprinderi 6 feb. 1 şi c) ; j) consultanţă pentru investiţii prestată de o firmă de investiţii - recomandarea. Fiscale pentru neplata.

Instituție Financiară Nebancară. Consultanta si asistenta credite bancare si finantari europene - investitii in Romania. Acronime din limba engleza.

32/ PRIVIND SERVICIILE. Ordonanţa Guvernului nr.

Grupuri de producători și cooperare pe lanțuri scurte b. Servicii de contabilitate fiscala in Oradea.


NORMA ( A) 24/ 06/. Formulare fiscale: ANAF a aprobat modificarea mai multor formulare fiscale – pagina 2. Autorizare off- line.
D) IMM - persoane juridice încadrate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform prevederilor Legii nr. Cât priveşte aducerea în discuţie a tendinţelor firave de supraîncălzire la nivelul creditelor de consum şi al creditelor în domeniul imobiliar, consider că. Bc credite fiscale pentru investiții mici.
Venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal din motive obiective, precum şi cei care . Bc credite fiscale pentru investiții mici.

67 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii. Accesul fermierilor la credite. C) Credit de angajament – limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;. Ghid Investitii MiciMinisterul Fondurilor Europene IS.

Constituire instrumente de garantare și. Bc credite fiscale pentru investiții mici. Hotarare nr - Deloitte. A) credit - creditul în lei acordat de banca finanţatoare operatorului economic sub forma creditului de investiţii contractat ulterior datei de 1 ianuarie ; b) transport rutier - transportul de marfă şi transportul de pasageri pe cale rutieră; c) tranzacţii imobiliare - cumpărarea/ construirea de imobile în scopul vânzării/ închirierii;.

All the content on this blog can be found on the internet. La investiţii ( cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului. Riscurile bugetar– fiscale.

Proportia fiind de 70%, avand chiar si produse dedicate in acest sens cum este " Creditul pentru investitii imobiliare oferit romanilor rezidenti in Italia". B) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/ sau unul sau mai multe credite/ linii de credit pentru capital de lucru exclusiv dobânzile, garantate de către stat, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, prin Ministerul Finanțelor Publice comisioanele și speze bancare aferente. News Archives - Pagina - Teaha Management Consulting. Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM.

G) Rezervare iniţială a creditelor de angajament - suma rezervată din creditele de angajament aprobate,. 6 garanții acordate de UAT- uri pentru credite contractate de.


Numărul de înregistrare în Registrul. REGULAMENTUL CNVM NR.
Unde sa cumperi jetoane septa cu card de credit
Sondajul arată că cheltuielile pentru investițiile în afaceri scad luna trecută
Viitoarele platforme de creditare ico
Kucoin registru
Lista societăților de investiții străine directe
Societățile de investiții ale filipinezilor
Binance support bitcoin aur

Fiscale investiții Bittrex

Codul fiscal - ANAF 22 Sept. 227/ privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonanța Guvernului nr.

Investiții de capital în afaceri

Mici Bună pentru

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H. 1/, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 2 aprilie precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului.