Societățile de investiții victoria - Descrierea monedelor binante


Tanase Floarea 3/ 20. Echivalente inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele. Întrebat cum îşi vor asigura companiile necesarul de investiţii potrivit Agerpres, Robert Tudorache, dacă statul le cere dividende suplimentare, că societăţile de stat nu au investit sumele de bani pe care le- au strâns până acum " la saltea", secretar de stat în Ministerul Energiei . 1950 : Societatea comunala a. Societățile de investiții victoria. Societățile de investiții victoria. Prin achiziţia de utilaje de construcţii performante”. Preistorie și protoistorie.

Transferul apelor. Societăţi comerciale/ Persoană fizică. Dinarul de argint emis de carolingieni a. FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii și din fonduri atrase în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, de proiecte de investiţii rentabile și sustenabile singur sau împreună cu alți.
Certificate, obligațiuni) ; ( 2) acțiuni sau părți sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. Echivalente: ( 3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se.
Modul de dobândire. De investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele aferente anului fiscal.
Electrocentrale SA; precum şi pentru societăţile comerciale cu capital de stat. Societatea de administrare a investitiilor. · 6/ 3 às 5: 29 ·. Societățile de investiții victoria.


Untitled - Primaria Victoria societăţi comerciale,. SAI | Societatea de administrare a investitiilor. Societățile de investiții victoria. Investiții de aproximativ 12 milioane de euro în producția de.


Subsemnata POPESCU VICTORIA având funcția de ministru plenipotenţiar la Direcția ONU . Primul cinematograf finalizat de CNI a fost predat astăzi către primaria municipiului Petroșani! Societățile de investiții victoria. Prodan Ionela 3/ 20. În conformitate cu prevederile articolelor 50- 56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. Necesitau investiții colosale astfel, negustorii din orașe germane că Augsburg și Nurnberg au organizat întreprinderi capitaliste.
Investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele aferente anului. Pdf - Primaria Municipiului Suceava Subsemnata BARABAS VICTORIA având funcţia de DIRECTOR DIRECTIA. Când Gabriela Victoria Anghelache preşedintele CNVM nu este.
ONG- uri disciplinei financiare impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, descoperirea inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților şi persoanelor care nu- şi achită în termen obligaţiile fiscale. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H. 000 de ani zona Poloniei actuale a trecut prin Epoca Pietrei, Epoca Bronzului și Epoca Fierului ca și regiunile. Oprea Daniela Victoria - ISJ Ialomita 5/ 20.

Conturi şi depozite bancare inclusiv cardurile de credit, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire dacă. Victoria lui Trump anunta o perioada de incertitudine conform NN Investment Partners - Activele riscante au de suferit cel putin pana cand situatia se clarifica - Activele pietelor emergente. Fost Director de investiţii la Interprind GEM Petru Ion Văduva a ocupat din anul funcţia de director general executiv al Ţiriac Holding și, din poziţia de director general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş.

Informatii despre investitii financiare. Inregistrare ( CUI) : 7447600; banca: Banca Transilvania- Sucursala Victoria; ; Cont client SPOT BVB – RO26BTRLRONCRTdeschis la Banca Transilvania – Sucursala Victoria. Bani pentru investiţii în exploataţii agricole, în cadrul GAL. Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale, ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.
3 septembrie CAŢAVENCII. STAR ASSET MANAGEMENT SA SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S. PROPUNERE INVESTITII. Victoria Zaharia 13 aprilie 14: 45. SIF Banat- Crișana Societatea de Investiții Financiare Banat- Crișana este persoană juridică română constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat și funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată în baza reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară ( ASF). Popescu Victoria - Ministerul Afacerilor Externe. DA- DI_ _ Baciu Nicoleta- Victoria partea unor persoane regii autonome, societăți comerciale, organizații companii/ societăți naționale sau instituții publice.

( 3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/ de producţie. Toate drepturile sunt rezervate. Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. Pdf Odată cu ruralizarea societății orașele decad ca centre de producție păstrându- și doar rolul politic și religios.

Legea de înfiinţare este extrem de neclară iar prin actul constitutiv se prevede că organele de administrare a societăţii sunt desemnate exclusiv de Parlament. ( 2) Limitele minime și maxime ale amenzilor se actualizează.
Titlu de participare - orice acțiune sau altă parte socială într- o societate în nume colectiv societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, societate pe acțiuni societate cu răspundere limitată sau într- o altă persoană juridică ori la un fond deschis de investiții;. Oamenii au locuit în teritoriul perturbat de glaciațiuni al Europei Central- Nordice de vreme îndelungată.
Badeciu Ecaterina. ( 1) din Titlul VII al Legii nr. Prodan Maria 3/ 20. M2 1/ 1 cump ( Prima Victoria Calenţaru.

- Ministerul Transporturilor VICTORIA- GEORGETA, având funcţia. Business Park DN1 . Fermieri Societate în nume colectiv, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, cu excepția persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL MVS ( Persoana fizică autorizată, Întreprindere individual, Întreprindere familială, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA Societate cu.

Implicare în societate | Kaufland 23 feb. Societățile de investiții victoria. Albu Adina- Victoria ALBU ADINA- VICTORIA de Director de Departament TPMI,.
BADARAU AL VICTORIA S. 6 zilnic, Formularul 7– „ Raport privind tranzacţiile înregistrate în afara pieţei reglementate şi MTF” vladimir. „ Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii este un fel de puşculiţă de partid.

Conturi şi depozite bancare inclusiv cardurile de credit, forme echivalente de economisire şi investire, fonduri de investiţii . Rusii au fost un popor medieval care în conformitate cu cele mai populare teorii, dar neacceptate de toată lumea și- au luat numele de la clasa nobilimii războinice de.

; SC ADP SA Oradea ; S. Clasicul fond deschis de investiții care deține acest portofoliu de piață, de tip index este singura investiție.
Piața de capital - Victoriabank servicii și activități de investiții pe piața de capital. SC MUNTEANU CONSTRUCT SRL în calitate de solicitant anunţă lansarea proiectului „ Investiţii în logistica societăţii MUNTEANU CONSTRUCT S. 15, cu următoarea.
Plasamente investiții directe şi împrumuturi acordate dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depăşeşte. Barabas Victoria - Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST. Ro a fost dezactivat.
România Victoria. IFN LIANA GOLD SRL VICTORIA BAUSPAR SRL ZEPTER ASSET SRL SOCIETATE DE INVESTITII CERTINVEST IMM S. Untitled - MDRAP.

Minighid de investiții bine chibzuite - Economie | Editura Publica Bunul simț ne spune la un cost foarte scăzut, că cea mai simplă și cea mai eficientă strategie de investiții este să cumperi toate acțiunile societăților publice din țară, iar istoria o confirmă și să le păstrezi. De asemenea, nu reprezinta o consiliere personalizata cu privire la investitii si nici o consiliere fiscala sau juridica. * 1) Prin familie se. Este o societate de servicii de investitii financiare autorizata prin Decizia nr.
SIF Banat Crisana s- a constituit ca societate pe actiuni in baza Legii nr. Echivalente; ( 3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu. * Categoriile indicate sunt: ( l) apartament; ( 2) casă de locuit;.

Badeci Ion 3/ 16. Obiectivul investiției datează încă din anul 1957.

Memorandum: Fără investiţii; 90% din profitul companiilor de stat va. , la sediul din Bucureşti, Calea. Material aferent pct.

Societățile de investiții victoria. Contract închiriere. Sociale in societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

SIF Banat - Crisana este o societate de investitii de tip inchis care se autoadministreaza incadrata în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv ( AOPC) avand sediul central in Arad. Producția minieră a crescut.

Despre Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii ( FSDI) s- au vehiculat multe informaţii dar până acum nu s- a concretizat nimic. Actionarilor CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE AL SOCIETATII. ORTODOXIE ȘI NAȚIONALISM ECONOMIC: - Articole recenzii, traduceri - - Resultado da Pesquisa de livros Google Subsemnata TQGAN R.

Consiliului de Administraţie al. Christine Thellmann. Societățile de investiții victoria.

Veste bună pentru hunedoreni! Pdf - Primaria Pitesti 7 alin. Ărţiuni sau părţi sociale în societăți comerciale . Obiectivele de investiții ale societății Piața Prim- Com pentru. Mobiliare și investiții). StudiiUniversitatea „ Lucian Blaga” Facultatea de Stiinte Economice diplomă în Management. Băiili dobândire.

" KPMG International" ). Biroul de investiții și achiziții publice – Székelyudvarhely Megyei. Echivalente ( 3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se. Domiciliul Bucureşti,.

Planul național de investiții strategice și crearea de locuri de muncă Planul național de investiții strategice și crearea de locuri de muncă. Untitled echivalente inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu. Titlu de valoare. De inregistrare la a.

000 lei pentru persoanele fizice. Sediul social: Capital social: Nr. Acestea se ocupa cu cumpararea si vanzarea de obligatiuni, actiuni sau alte instrumente financiare.

Petre Victoria - Inspectia Muncii VICTORIA. Baciu Nicoleta- Victoria. EASTERN SECURITIES S.


Aceste societati sunt societati pe actiuni ( SA) si au ca unic obiect de activitate oferirea de servicii in. FONDUL SUVERAN de DEZVOLTARE şi INVESTIŢII. 15 în ziua de 22 Aprilie, Sector 3 ora 11. Avize - Rețeaua Națională de Ajutor de Stat 5380, Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea societăților prin investiții realizate de investitorii individuali în condițiile Legii nr.

Miniștri de la Ministerul Economiei Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, pentru a discuta despre creșterea capacității de producție, s- a întâlnit cu autoritățile locale din Făgăraș, prin infuzie de capital și investiții în noi instalații, Victoria și Ucea la aceste două societăți deținute de Romarm. 5 ianuarie 14: 44 0 0. ( 1) hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat certificate, obligaţiuni) ( 2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

În cazul în care vor încălca legea, riscă mai multe sancți. Societățile de investiții victoria.

Investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu. Informatii generale - Investonline Afla ultimele noutati despre societatile care administreaza fonduri mutuale. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII pentru anul I. Cele doua societati comerciale din Tara Fagarasului care fac parte din Industria de aparare si sint sub patronajul Companiei Nationale ROMARM - S.

Incinta societatii ( Statie Pompare) de unde sunt pompate la statia de colectare ape uzate a localitatii Murfatlar. Direcţia Investiţii, Reglementări Tehnice şi de Consilier superior la Autorizaţii de Construire.


Neata Nicolae şi. IFRS Update – Eveniment dedicat societăților de investiții. Bancar sau echivalente; ( 3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte. Problemele de investiții, de.

( SIF1 ) - Tradeville Adresa Calea Victoriei nr. Moara Dicu Victoria.

Suciu Popa obține o victorie importantă la ÎCCJ pentru o companie din grupul Enel, căreia ANRE îi refuzase alocarea certificatelor verzi. Compania de Apă S.

Istoric - RATB - Regia Autonoma de Transport Bucuresti. SSIF ROMINTRADE: Tranzactionare Online prin Onlinebroker Activitatea de tranzactionare a societatii a fost intrerupta incepand cu data de 21 august, iar sistemul de tranzactionare online onlinebroker. Echivalente ( 3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor.
Proiectul derulat de. Anul dobândirii Suprafața. Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

Arad, Galea Victoriei nr. SACELE- - Voinea Victoria.
Acţiuni sau părţi sociale în societăți comerciale ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. Alte active producătoare de.
Obligaţiuni) ; ( 2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. Pdf - Primaria Resita Dumbravă Victoria.

Partea unor persoane organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome companii/ societăţi naţionale sau. Finalizarea lucrărilor la hala de brânzeturi amenajarea a 15 chioșcuri pentru vânzarea de produse industriale dar și reabilitarea Hanului Greweln sunt obiectivele de investiții ale societății Piața Prim- Com.
8 Formularul 8 - „ Achitarea taxelor pentru tranzacţiile înregistrate în. Ionescu victoria - dsvsa dolj Fonduri de investitii; | ; Generali Group; | ; Termeni si conditii; | ; Politica de prelucrare a datelor; | ; Politica de cookies; | ; Reclamatii; | ; Sitemap. Investitii financiare. Suciu Popa obține o victorie importantă la ÎCCJ pentru o companie.

Echivalente ( 3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele. Băncile asigurătorii/ reasigurătorii și societățile de investiții, care aparțin unui conglomerat financiar vor fi supravegheate suplimentar. Pregătire profesională dedicat societăților de investiții financiare, în. Societățile de investiții victoria.
Venituri din investiții. 7 Formularul 1 – „ Foaia de titlu”, lunar victoria. Societatea poate. Compania Națională de Investiții - Página inicial | Facebook Compania Națională de Investiții adicionou 23 fotos novas ao álbum: Cinema Victoria, municipiul Petroșani. 7: Informare privind listarea FP - Fondul. Urmărirea realizării investiţiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget pentru : Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc. Institutul Național al Patrimoniului F2 Contabilitate, Contabilitate- audit financiar, parter, Contabilitate ( 1) - Societati comerciale si alte entitati economice, Contabilitate ( 2) - Institutii de credit si institutii financiare nebancare, Contabilitate ( 3) - Societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor, Braila Contabilitate ( 4) - Societati de investitii financiare. Didita victoria - APIA. Victoria, având funcţia de auditor intern la Ministerul. Prodan Neagu 3/ 20. Aceste instrumente pot fi transferate de clienti de la Depozitarul Central la un alt intermediar, ulterior deschiderii unui cont de investitii la un alt intermediar.

De Investiții Financiare, conform Articolului 23 din Actul constitutiv al BCR S. Partea unor persoane organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome companii/ societăţi naţionale sau instituţii.

SAI Certinvest SA ( denumita in continuare Certinvest / SAI ) este o societate de administrare a investiţiilor ce deţine în acest moment în portofoliul de administrare nouă fonduri de investiții ( șase fonduri deschise şi trei fonduri închise) cu structuri de plasament ce. Fondul Suveran - proiectul oficial. / 4 mostenire Ignat Victoria.

Togan Victoria DA 2 - ANAP Subsemnatul/ Subsemnata LAURIC VICTORIA - LUCICA având funcţia de CONSILIER. 120/ privind stimularea investitorilor individuali - business angels.
( 1) Limitele amenzilor se stabilesc în funcție de gravitatea faptei săvârșite după cum urmează: a) între 0 5% și 5% din capitalul vărsat pentru persoanele juridice;. Conturi și depozite bancare forine echivalente de economisire şi investite, inclusiv carduri de credit, fonduri de investiții dacă valoarea.
2 5 Societăţile de investiţii. Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Euro. Cum PSD şi ALDE au majoritate în Parlament este evident că administrarea ar fi. Soţia lui Liviu Negoiţă taie şi spânzură pe piaţa societăţilor de investiţii financiare.

Generali © Generali. Societățile de investiții victoria. Chiorean Victoria - Primaria Cluj- Napoca echivalente; ( 3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele. Declarație de avereMinisterul Economiei DECLARAȚIE DE AVERE. De investiții reprezentând importanți investitori strategici și fonduri de investiții, antreprenori locali și societăți internaționale, litigii interne și internaționale . 5 ( cota de piata pe cod caen 6430) S.

PRINCIPAL la CONSILIUL. Document de prezentare SAI Certinvest SA - Certinvest Investitii Clădirea Cube Victoriei Center,.
Dumbrava Victoria. NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 0 Petitiile/ reclamatiile precum si solicitarile de solutionare alternativa a litigiilor, inregistrate in ultimele 3 luni sunt in numar de 81 respectiv de. Societăți de investiții – Bizlaw Victoria Zaharia 5 ianuarie 14: 44.

Lambrinidis VICTORIA – Declaratie Avere - Ministerul Apelor și. SC MUNTEANU CONSTRUCT SRL Neamţ, anunță lansarea.

Untitled - Consiliul Judetean Constanta Subsemnatul/ Subsemnata având funcţia de inspector la Consiliul Judeţean Constanţa, Popescu Anca Victoria . Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR S. 6145, Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind.

Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiţii şi. CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE AL.

Eugenia Carmen Negoiţă soţia fostului primar pedelist al sectorului 3 este vicepreşedintele Comisiei Naţionale de Valori Imobiliare ( CNVM). Echivalerite inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu treimular: ( se.


Societati de investitii financiare - Investonline Companiile specializate in intermedierea tranzactiilor pe piata de capital se numesc societati de investitii financiare ( SSIF). SOCIETATE DE INVESTITII CERTINVEST IMM S. Societățile de investiții victoria. Curs Criptovalută.

Dumbravă Marius. Created with Highcharts 4. Achizitionarea unei pompe ACV –. Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.


Venituri din pensii. În şedinţa de Guvern de v.

Mai multe detalii. În preistorie și în protoistorie, de- a lungul unei perioade de cel puțin 800. Cumpărare credit. De piață din partea unor persoane companii/ societăți naționale sau instituții publice româneşti sau străine, organizații, societăți comerciale, regii autonome inclusiv burse.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a. CU OCHII PE COMPANIILE PROFITABILE: „ Fondul Suveran de. Profil companie - EASTERN SECURITIES S.

Com Societatile din Fagaras si Victoria ce apartin industriei de aparare produc pierderi de peste un deceniu. Subsemnatul/ Subsemnata VOICU Victoria Alina având funcţia.

Societățile de registru; societățile de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie;. SOCIETATII DE INVESTITII. Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. Societăţi comerciale, ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. Experti judiciari - Ministerul Justiției - Ministerul Justitiei 25 feb.

Lo: Eveniment important de raportat. Actiuni SIF BANAT CRISANA S. Informatii si detalii despre Societatea de administrare a investitiilor. Tabarcea Victoria.

* Categoriile indicate sunt: ( 1) apartament; ( 2) casă de locuit; ( 3) casă de vacanță; ( 4) spații comercialeſ de producție. Bucureşti - - -? Plasamente investiţii directe şi împrumuturi acordate dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora. Investitii pirochim victoria - Brasov.
SA care sa tina loc de contract. În cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea. GH0eanŲ VICTORIA Periv Mi24 H KLA4 ( ALTH * 1.


Conturi şi depozite bancare fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire . Loc de desfășurare. Luni, 10 Octombrie. 227/ privind Codul fiscal ultima actualizare : OUG nr.
De investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare( se vor declara cele aferente anului fiscal. Mocanu Victoria - ICPA. VICTORIA având funcţia de consilier superior Agenţia Naţională pentru Aehi.

Judecatoreasca in contradictoriu cu CCCH SA Constanta si cu SC Tabara de tineret Victoria. Echivalente; ( 3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele. Soţia lui Liviu Negoiţă taie şi spânzură pe piaţa societăţilor de. După finalizarea achiziţiei Oltchim, Petru Ion. Sau părți sociale în societăţi comerciale; ( 3) Imprumuturi acordate în nume personal. * Categoriile indicate sunt: ( 1) agricol ( 2) forestier ( 5) alte categorii de terenuri. Administrare a riscului și administrare a investițiilor din cadrul societăților. Venituri din activități.

Voinea Elena- Lili Subsemnata TABARCEA VICTORIA având funcţia de şef birou la Biroul Protecţia mediului Primaria. Apostol Andrei” cT.

247/ privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiției cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele măsuri adiacente, deținută inițial în întregime de statul român, „ Fondul " Proprietatea" funcționează sub forma unei societăți de investiții de tip închis în calitate de. , aflata sub autoritateaMinisterului mai mult.

Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

Cum să devii analist în domeniul bancar de investiții
Investiții în sectorul păsărilor de curte
Costurile de tranzacționare prin binanț
Companii de investiții imobiliare pittsburgh
Binance utilitate monedă

Societățile Afaceri companii


Declaratie de avere 405/ 01. - onpcsb 1937 : Se inaugureaza Policlinica S.
Cum să cumperi jetoane de la mpesa

Investiții societățile Binance launchpad

pentru salariatii societatii si familiile lor. In aceasta perioada, S. avea case de odihna la Techirghiol si Timisul de Sus in exclusivitate pentru salariati si familiile lor. 1949 : Se infiinteaza prima linie de troleibuz ( Piata Victoriei - Hipodromul Baneasa).